ZLATÁ ulička

( 50.0282003N, 15.1993617E )
     Když se šlo z náměstí – ulice k židům, když se šlo k náměstí, tak to byla ulice k rynku.
       Ulička nás zavede k ulici K. Světké.
       Proč se jmenuje Zlatá jsem nezjistil. Až v druhém dílu "Historie král.města Kolína" - od roku 1680 do roku 1880, prof. J.Vávra používá název Zlatá. Jeden zlatník - žid Pinkas bydlel kolem roku 1495 v domě na rohu Zlaté ulice a ul.K.Světlé, kde je teď dům čp.146.
    "Zlatá ulička jistě byla zvána tak satyricky, neboť to bývala ulička nečistá a smradlavá, kamž házeny různé odpadky. Vede z ulice Židovské a jmenována uličkou k rynku (platea parva – Malá, Malá ulička)." Jar. Schneider, Věstník Klubu čsl. turistů, rok 1928
    Po pravé stráně začínalo původní židovské ghetto. Ulička je dlouhá 76m.
 • Vstup do Zlaté uličky.
 • Středověká ulička -
 • spojuje ul. Pražské s ul. K. Světlé
 • Opěrné kamenné oblouky -
 • Co to je?
 • Švédská dělová koule?
 • Boční stěny č.p. 5 a 6.
 • Zlatá
 • I auto se vejde
 • Rohový dům č.p.143.
 • Naproti dlouhá léta volná parcela.
 • Otisky bývalých domů
 • Ulička vpravo vedla k Synagoze.
 • Teď je slepá.
 • Zadní trakty domů ul. K. Světlé.

    Do uličky vstoupime ze severu, z Pražské ulice. Už na začátku je jedna zajimavost – v Kolíně je 7 prampouchů ( prampouch je opěrný kamenný oblouk )– a z toho 6 je ve této uličce. Na tomto konci ulice jsou 4 a na druhem konci 2. Sedmý prampouch je u zvonice chrámu sv. Bartoloměje.
       U domu čp.143 se ulička rozdvojuje - vpravo chodili kdysi k Synagoze. Teď je ulička slepá. Chci Vás upozornit na zadní trakty domů čp.147 a čp.148 , protože pak v ul. K. Světlé uvidíme složitost vývoje domů v židovské čtvrti.