PRAŽSKÁ ULICE - vnitřní město :
Dům U ZLATÉHO HROZNU čp.3

( 50.0280719N, 15.1998900E )
     Dům zlatníka a klenotníka Jana Hory.    Zatím jediný soukromý dům, který má krásnou vlastní webovou stránku: http://www.janhora.cz/his_goticky.php. Současná podoba po r.1740. Původně hostinský gotický dům. První zmínka z r.1494. Po r.1625 dům „spustnul a svalil se... V r.1650 to pusté místo koupil uzdař Jiří Špaček Bezdružický a vystavěl zde nový dům“ - prof. Josef Vávra. Možná tehdy vzniklo domovní znamení U zlatého hroznu. Autor současného znamení je Mgr. Pavel Rajdl.


  • DŮM ZLATNÍKA A KLENOTÍKA JANA HORY
  • První zmínka z r.1494.
  • Busta římského císaře Nerona
  • Možná tehdy vzniklo
  • domovní znamení U zlatého hroznu.
  • Možná tehdy vzniklo
  •  Pravděpodobně se na přestavbě podílel J. Jedlička
  • Zlatnictví Jan Hora.
  • Založeno 1889.
http://www.janhora.cz/his_goticky.php:
    "Kolínský dům čp. 3 s domovním znamením zlatého hroznu, nacházející se na jižní straně Pražské ulice náleží do skupiny barokních domů, většinou jednopatrových, s prolamovanými a rozeklanými štíty, je umístěn zhruba uprostřed bloku domů mezi ulicemi Na hradbách a Zlatá. Dnes se v tomto domě nachází významné kolínské zlatnictví s více jak stoletou tradicí, které nabízí zlaté a stříbrné šperky a hodinky předních světových výrobců. Místo na kterém dům stojí bylo zastavěno již v době gotické. První písemné zmínky o tomto domě jsou ze sklonku 15. století, kdy je v roce 1494 majitelem pekař Dušek Dibl z Kolína.
Zlatnictví Jany Hory se také věnuje vydávání pamětních medailí a mincí (http://www.janhora.cz/medaile.php). Také zajistilo zhotovení Insignií královského města Kolína.
Seznám medailí a mincí:
- Štábní kapitán Václav Morávek, Zdislava z Lemberka
- Pamětní medaile Václav Klaus,
- Pamětní medaile vydaná u příležitosti 10.výročí působení společnosti MINOLTA v České republice ,
- Pamětní medaile vydaná u příležitosti 10.výročí založení společnosti DÉMONIA,
- Pamětní medaile k uctění památky kolínských Židů deportovaných do koncentračních táborů 5.-9.6.1942 ,
- Pamětní medaile František Kmoch,
- Pamětní medaile Pantomima S.I.,
- Pamětní medaile město Kolín,
- Pamětní medaile PTP po 50 letech,
- Pamětní medaile Prapor radioelektronického průzkumu Kolín,
- Pamětní medaile 90 let Skauta – Kolín,
- Mistrovství Evropy juniorů ve střelbě 2000,
- Mistrovství Evropy ve střelbě Brno 2003
Jeho syn Vaněk prodal dům roku 1513 jinému měšťanu Tomku Krejčímu. Krejčího syn Poláček v roce 1548 prodává dům krejčímu Janu Vianskému. Vianští, podle kterých se dům po dlouhá léta nazýval, drží dům až do 17. století. Potomci Jana Vijanského prodávají v roce 1616 dům kolínskému měšťanu Pavlu Grumovi pocházejícímu z Jihlavy. V období třicetileté války mizí stopy po Grumovi a jeho rodině a v roce 1634 vinou neopatrných saských vojáků lehá dům popelem. Požár postihl stavbu nedlouho poté ještě jednou. V roce 1648 je Vijanský dům označován za pustý a je v majetku městské obce. Ta jej v roce 1650 prodává uzdaři Janu Špačkovi zvanému Bezdružický. Bezdružičtí prodávají dům v roce 1700 mlynáři a venkovskému zbohatlíkovi Danielu Čapkovi. V roce 1743 připadl dům jako dědictví jeho dceři, která ho roku 1749 prodává kolínskému měšťanu Antonínu Martinellimu, který pocházel ze zámožné poněmčené rodiny italského původu. V roce 1796 postihuje dům další z ničivých požárů a musí být znovu vystavěn. V roce 1803 připadá jednomu ze dvou synů, z nichž jeden jako městský návladní proslul defraudační aférou a byl mu zabaven veškerý majetek, druhý pak hospodařil tak dobře, že musel v roce 1811 dům prodat statkáři Janu Uhrovi.     V roce 1833 prodávají Uhrovi potomci dům Antonínu a Anně Mečířovým. V roce 1853 se stává majitelem velkoobchodník zbožím loketním Abraham Budě. Rodina Budějů vlastnila dům až do roku 1879, kdy ho prodávají manželům Korálkovým. Korálkovi v roce 1910 prodávají dům manželům Františku a Anně Růžičkovým. V roce 1930 po smrti otce získává dům jako dědictví po otci syn Bohumil Růžička. V roce 1954 po tragické smrti majitele přechází dům do vlastnictví ONV Kolín a má v něm být vybudována studijní knihovna Zdeňka Nejedlého. Naštěstí se tak nikdy nestalo. Dům čp. 3 je dokladem historie města a jeho architektonických proměn. Přežil řadu pohrom, požárů, válek a morových epidemií. Objevuje se zde gotické zdivo, prvky renesanční, barokní, klasicistní až soudobé."