ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. NA HRADBÁCH
SYNAGOGA

( 50.0278481N, 15.1988039E )
    je skrytá za bývalou novou židovskou školou - Na Hradbách čp.157. První písemná zpráva o staré synagoze je z roku 1422. Je po té v Praze nejstarší. Vchod byl zezadu. Rabín Majer je první písemně doložený rabín. Dnešní budova stojí na místě starší gotické synagogy. Původně synagoga byla určena pouze pro může. Požár v 17.století hodně poškodil synagoga. Proto byla přestavěna a později byla rozšířena o boční prostory. Galerie v jižní a severní části byla pro ženy. Cenná je barokní schránka na Svitek Tóry - "Aron ha-kodeš" z doby kolem roku 1700. Výzdoba interiéru synagogy je štuková. Základním motivem jsou vinné úponky symbolizující izraelské kmeny.
  • sy1
  • sy1
  • sin4
  • syex01
  • syint01
  • syin08
  • syin04
  • sy4


     Většina kolínských Židů byla deportována do nacistických koncentračních táborů. V letech 1942-45 sloužila jako skladiště pro wehrmacht. Bohoslužby byly obnoveny po roce 1945. V r.1955 je převzal stát a v r.1958 byla vyhlášena národní  kulturní památkou. Za socialismu skladovali zde transparenty a vlajky.
     Po nákladní rekonstrukce v r.2000 byla zpřístupněna veřejnosti. Teď se zde pořádají výstavy a koncerty - výborná akustika. Velmi působivý je minifestival „Vítáme slunovrat“, který pořádá Ženský komorní sbor v Kolíně. Koná se první letní odpoledne v roce. Sbor byl založen v r. 1998, od té doby hlavním sbormistryně je Mgr. Jana Blažková.
Neúplný seznám rabínů v Kolíně:
1500 - 1513 rabí Majer a po něm Samuel, kteří bydleli ve vlastních domech.
1541 - 1558 je znám rabín Mojžíš Malostranský
1588 - Kallman ben Viktorin
1591 - Izák
1603 - 1608 Nichael
1620 - Pinkas
1660 - Abraham Borges a syn Iziáš
1670 - Liebermann, Jehud - zemřel roku 1745
        - Jakob - zemřel roku 1781
        - Nézr Hakkedeš
        - Eliáš Velký ( Rabú )
1774 - 1778 Jaqkub Illoví z Uh.Brodu
        - Elezar Kalir zemřel r.1801
1780 - 1815 Lazar Kallier
        - Volf Löw Boskovic         - Volf Löw
1828 - 1836 Chajim Deutschmann
1840 - 60 Daniel Frank
1861 - Josef Gugenheimer z Frankfurtu
         - Rafael Gugenheimer....
1917 až r.1953 - PhDr. Richard Feder - poslední rabín v Kolíně