Kostel sv. VÍTA MUČEDNÍKA, Jiráskovo náměstí

( 50.0310039N, 15.2060914E )
Zkrácený popis od Jana Kamarýta z r.1971:
    "Nejstarší část kostela je sakristie. Je to původní kaple ze 13.století, vybudovaná mnichy cisterciáky ze Sedlce u Kutné Hory. Ta se už r. 1352 připomíná jako farní. R. 1357 byla přestavěna, ale nestačila a v r. 1378 byl vybudován presbytář a část nynější lodi. Věž stávala nad presbytářem a při opravě r.1971 nalezen vpravo zazděný vchod na býv.schodiště.
    R.1497 vyhořely Mnichovice i kostelík sv. Víta. Důkladně obnoven byl v r. 1513. Tehdy byla snesena věž nad hlav.oltářem a vystavěna dřevěná přes cestu naproti kostelu...
  • Kostelík s původní věži - r.1640, Carlo Cappi.
  • Informační cedule z předsíně kostela.
  • Současná věž ze sedmdesátých let 18.století.
  • Loď byla v r. 1682 zvětšena asi o třetinu.
  • Barokní loď z roku 1682.
  • Pozdně gotické kněžiště.
  • Kazatelna.
  • Podlaha původní kaple byla nižší.

    R. 1410... obec města Kolína koupila obě vsi Mnichovice a Brankovice a učinila z nich Zálabské předměstí. Fara zanikla a kostel jako filiální dostal se pod správu děkanství Kolínského. R. 1682 kostel dostal nové průčelí... Na průčelí přenesen gotický portál a ve výklencích byly umístěny čtyři sochy: sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Prokopa...
    Poněvadž dřevěná zvonice byla již chatrná, byla péčí děkana Liboria Dittmanna, r.1777... vystavěna nynější věž. 14.VII položen zákl.kámen, 31.VII vloženy do základů ostatky sv. Felixe a Pascala - stavba stála 1756 zlatých šajnů...R.1848 nechal kaplan Svoboda opravovovat podlahu v sakristii, při čemž v hloubce 1 a půl sáhu nalezen původní kamenný oltářní stůl se 3 schody této bývalé nejstarší svatyně...Důkladná obnova chrámu provedena r. 1902 péčí děkana Fr.Xav.Růžičky stavitelem Sklenářem. Hlavní zdi lodi byly zvýšeny, venkovní schodiště na kůr zbořeno a vybudováno v kostele...
    Hřbitov je starý jako kostel. Od r. 1788 do r. 1882 byl hlavním hřbitovem kolínským. Hřbitov zvětšen koupí Douděrovy zahrady 1852, 1854 postaven hl.kříž, jeho model získal cenu v Londýně... Je zde řada barokních a empirových pomníků."