MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ

    Opevnění města Kolína vzniklo současně se založením města za vlády krále Přemysla Otakara II. Opevnění tvořil vodní příkop, val, vnější hradba, parkán 8-12m široký a hlavní hradba, vysoká až 11m a zpevněná 12 válcovými baštami. Pouze severní část u Labe tvořila jednoduchá hradba se střílnami. Vstup do města zajišťovaly 4 brány vybavené předbraním – Klášterská ( zachovala se jako jediná, ale jako součást západního křídla zámku), Kouřimská, Čáslavská a Zálabská. Část hradní brány ( samostatní objekt ) je u ul.Sokolské. Část hradeb je vidět z ul. Na Valech a ul. Pol.vězňů.  Parkán je zachovaný za synagogou a u chrámu   sv. Bartoloměje. Součást předsunutého opevnění na Zálabí byla věž zvaná Práchovna ( samostatný objekt ). U zámku je zbytek hradní věže.

  • Zbytek hradní věže od západu
  • Kulatá bašta ve dvoře domu č.p.248
  • Parkán u Synagogy
  • Půlkulatá věž je součástí Staré školy
  • Hlavní hradební zeď
  • Zdivo původní kulaté bašty obklopuje Kostnici
  • parkán u kostnice
  • Na místě kde stála severní hradební zeď
  • Práchovna


     www.kolinaokoli.wz.cz/historie.html:
     "Opevnění ... vymezovalo plochu zhruba 7 ha. Celé opevnění silně narušil požár v r. 1796, město již nemělo finance na opravy bran, takže byly postupně odstraněny:1829 Pražská brána, 1843-44 Kouřimská, 1843 Kutnohorská... a v letech 1843-45 v souvislosti s výstavbou železnice stržena brána Labská spolu se severní částí opevnění." Na místě kde stala severní hradební zeď teď jezdí vlaky. "