KARLOVO náměstí - PRAVÁ ČÁST JÍŽNÍ ( POLEDNÍ ) STRANY
DŮM čp.7 U ZLATÉ ŠTÍKY

( 50.0279678N, 15.2006169E )
     Bývalý vyhlášený hostinský dům s pivovarem. Po válce 30leté byl pustý a spálený. Gotický dům byl po požáru v r.1743 přestavěn a zvýšen o druhé patro. Kým jiným, než Josefem Jedličkou :). Roku 1764 koupil jej Antonín Kršňak z Geliersberka, kolínský poštmistr, který v něm zařídil poštu, která zde fungoval až do roku 1850, kdy byla přemístěna naproti nově vzniklému nádraží. Dům byl tehdejším poštmistrem K. Knirschem prodán Isáku Hammeršlagovi, který zde otevřel výčep lihovin. V pozdějších letech byla v širokém domovním průjezdu zřízena obchodní místnost. Zde měl oficínu známý kolínský kronikář p. Fr. Straka. Dle ústního podání hostil tento dům pod svojí střechou císaře Josefa II, při jeho průjezdu městem. Učarovala mu prý tehdy svou roztomilostí sličná paní poštmistrová. Spisovatel K. Leger umístil sem hlavní část děje své „Paní hejtmanky". (*12)     Za socializmu v přízemí byla „Rybárna“ - mohli jste koupit i živé ryby. Pod levé půlce domu je zachovaný sklep a tam je teď ( r.2015 ) vinotéka.


    Návštívili ho významné osobnosti:
    pruský král Fridrich II., saský a polský král August III., generálisimus Suvorov, císař Josef II., císař Ferdinand V. Dobrotivý, Hans Christian Andersen, ...
Asi 1,5m vpravo od vchodu do domu je ve dlažbě umístěn kámen zmizelých.
ZDE BYDLELA
EMILIE PICKOVÁ
NAR.1871
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 22.10.1942
V TREBLINCE