KUTNOHORSKÁ ulice, VNITŘNÍ MĚSTO,
DŮM U TŘÍ KORUN čp.42

( 50.0274475N, 15.2027306E
    Gotický dům z druhé poloviny 13.století. V polovině 16.století přestavěn renesančně.
    Po roce 1661 zde bydleli první dva kapucíni a měli v jedné místnosti veřejnou kapli , dokud se nedostavěl jejich klášter. Kaple byla za zazděnými gotickými okny
    Přestavba po požáru v r. 1796. Od r. 1843 do r. 1852 vlastnil dům finanční komisař Karel Pokorný. "A právě na dobu tohoto majitele váže se na dům „U tří korun" velmi zajímavá a pamětihodná událost: p. Karel Pokorný, veliký ctitel divadla a divadelní mecenáš, umožnil kolínským ochotníkům doby probuzenecké, že zde v roce 1846 uspořádali cyklus 15 divadelních představení. Stalo se tak zvláště zásluhou znamenitého a obětavého kulturního pracovníka P. Josefa V. Breišla, ředitele hlavní školy. Zvláště pak pamětihodné jest, že tato divadelní sezona byla zakončena Tylovou „Paní Marjánkou, matkou pluku" za osobního řízení autora." (*12)
    Divadelnici hráli na scéně malého divadelního sálu, který na vlastní náklady zřídil v prvním patře majitel domu c.k. finanční komisař K. Pokorný.

  • Gotický dům z druhé poloviny 13.století
  • Fasáda s atikou.
  • Barokní přestavba po požáru  v r. 1734
  • V době národního obrození se hrály české divadelní hry.
  • Renesanční vstupní portál.
  • Zazděná okénka ve východním průčelí.
    Jako dům pravovárečný, měl dům „U tří korun" svůj vlastní šenk. V roce 1852 dům koupil Vincenc Mišák a tak se mu říkalo „U Mišáků". Šenk zanikl v osmdesátých letech 19.století.
    V r.1910 vyhořela střecha.
    Dnes jsou v přízemí obchody.