KUTNOHORSKÁ ulice čp.273 - PŘEDMĚSTÍ
PALÁC BÝVALÉ RAKOUSKO-UHERSKÉ BANKY

( 50.0264592N, 15.2053242E )
    Přes uličku směrem k centru, na rohu.
    Budovu navrhla a postavila pražská firma Otakara Nekvasila.
    "V 1887 si pobočku v Kolíně zřídila centrální Rakousko - Uherská banka (založena jako Rakouská národní banka již 1816, Rakousko - Uherská banka od 1878). Tento fakt byl sám o sobě velmi příznačný, protože v celých Čechách měla jen 17 filiálek z celkových 76 a její vstup na zdejší scénu potvrzoval, že se chce podílet na významném kolínském finančním trhu, tak impozantně spodobněným mezinárodním úspěchem místní Úvěrní banky." ( VENCOVSKÝ, F. A KOL.Dějiny bankovnictví )

  • BUDOVU Z ROKU 1914
  • Gloriet
  • Navrhla a postavila firma Otakara Nekvasila.
  • .
  • kb7
  • kb14
  • kb14
  • Přístavba z devadesátých let 20.stol.

    Banka byla podle A. V. Prágra „...zřízena přes odpor vlády nátlakem českých poslanců na tehdejší radě říšské. Brzo se ukázalo, že schopnost života bankovního se osvědčila, neboť záhy vykazovala se pobočka tato čistými zisky, kdežto pobočky v celé řadě německých měst honosily se trvalými schodky.“ Zdárně se rozvíjela a proto si roku 1913 postavila velkou budovu v Havlíčkově třídě (Kutnohorská, č.p. 273).