KARLOVO náměstí - KAŠNA

( 50.0281186N, 15.2013186E )
    "Kašna se na dnešním Karlově náměstí nacházela pravděpodobně již ve středověku. Její existenci nepřímo dokládá zmíněná zpráva o vedení vody do města z roku 1466. Přímo ji máme doloženou v polovině 16.století." (*25) Do kašny tekla voda z Labe vrtanými dřevěnými rourami z hradní vodní věže.
    V r.1780 byla opravena barokně Františkem Jedličkou.
    Dnešní osmiboká kašna je z roku 1870. Nádrž zhotovil František Rajnyš a středovou mísu Josef Freund, kamenické mistry z Prahy.

  • Současná
  • kas22
  • První
  • Voda
  • Do ní
  • V r.1780
  • kas6
  • Nebo
      Od roku 1880 do kašny tekla dokonce zvlášť labská a zvlášť pitná voda ze Štítarského údolí! Na jižní a severní straně nádrže je znak města Kolína. "Původní kašna byla z náměstí přenesena do Obecního dvora, kde se nacházela ještě v 80. letech 20. století.(*25)
    U každého rohu základny kašny je "sedátko" - a nebo podstavec na odkládání nádoby s vodou? Aby si šetřili záda při zvedání? Naši předkové nebyli vůbec hloupí :)
    Zákaz používat labskou vodu jako pitnou byl vydán až v r.1904.
    "V minulosti se v Kolíně nacházelo několik kašen. Na náměstí, u zámku, na rohu Kouřimské a tehdejší Židovské ulice, v dnešní Rubešově ulici, u kapucínského kláštera ( teď je vedle klášterního kostela - pozn.autor), v Obecním dvoře. Byly různého stáří a mnohé se během své existence i několikrát stěhovaly. Byla do nich přiváděna jak labská voda, v 19. století pokládaná již spíše za užitkovou, tak kvalitní pitná voda ze Štítarského údolí. Bylo přesně určeno, kam která poteče.(*25)