HUSOVO náměstí ( bývalý VINAŘÁK )
POMNÍK MISTRA JANA HUSA
STROM BLESKEM ZASAŽENÝ - KTERÝ PO VĚKY HOŘEL – 1914.
(Nadpis na základně pomníku)

KULTURNÍ PAMÁTKA kat. č. 1000472043
( 50.0238275N, 15.2030381E )
    V parku na náměstí stojí od r. 1949 pomník Mistra Jana Husa podle návrhu Františka Bílka. Původně stál od r.1914 na Karlově náměstí. Jeho odhalení nebylo slavnostní, protože právě začala I.světová válka. V r.1941, na příkaz kolínského oberlandrata dr. Eckholdta musel být odstraněn. Dne 17.11.1941 sochaři Václav Hnízdo a František Malina sochu co nejšetrněji rozřezali na kusy, které byly odvezeny a uloženy do beden do muzejního depozitáře. V roce 1949 byl pomník sestaven akad. sochařem Jindřichem Severou na tehdejším Vinařickém náměstí, dnešní Husovo náměstí a konečně 5.července slavnostně odhalen. Musel se zhotovit jeden kus sochy, který se během války ztratil.

 • Pomník
 • Autor
 • Podle modelu zhotovili sochaři z Kolína
 • pod vedením sochaře Jana Dvorníka.
 • Mistr Jan Hus rukama chrání
 • a pevně svírá Bibli svatou.
 • Plameny obklopují Jana Husa
 • Výška pomníku 10m
 • Pomník před rekonstrukci -rok 2013
 • Je vidět z kolika dílů je složený.
   Myšlenkovou sílu Bílkova díla a Husovu víru podtrhují vysoké stromy kolem.
    V letech 2013–14 byla socha odborně ošetřena a restaurována k příležitosti 600.výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 2015.
    "V březnu roku 1909 uspořádal v našem městě umělecký odbor Vzdělávacího sboru pro politický okres Kolínský výstavu plastik a kreseb Františka Bílka. Tehdy se také zrodila myšlenka vybudovat v budoucnu v Kolíně pomník M. Jana Husa právě podle předlohy tohoto autora. Abychom byli přesní, byl to sám Bílek, který toto navrhl. Sám se tématem Husova pomníku zabýval již od druhé poloviny 90. let 19. století a touto dobou měl již jasnou představu. Nedlouho poté, v létě roku 1909, se ustavil přípravný výbor, nazvaný Sbor pro postavení Husova pomníku v Kolíně, jenž zastřešil místní spolky a korporace, které se rozhodly podpořit tuto myšlenku. Ale až v roce 1911 vzniká oficiální Spolek pro postavení Husova pomníku v Kolíně a začíná projednávat uzavření smlouvy s Bílkem. Ta je podepsána na počátku roku 1913. Všechny aktivity probíhaly v úzké součinnosti s městem Kolínem (městskou radou). Dlouho se zvažovalo, kde by měl pomník stát (někdy tyto úvahy měly i ostřejší formu), nakonec zvítězil návrh prosazovaný Bílkem již od samého počátku —na kolínském náměstí. V době podepsání oficiální smlouvy s Bílkem měl již sochař připraven třetinový model, který byl následně odlit do sádry a dopraven do Kolína. Na sklonku léta, poté, co byla úředně zakázána slavnost položení základního kamene, se započalo s pracemi. Prováděl je podle zmíněného modelu kolínský sochař... Slavnostní odhalení pomníku mělo proběhnout 5. července 1914.
Ovšem události nabraly nečekaný spád. 28. června byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu Ferdinanda d'Este. Spolek přeložil slavnost na 20. září. Ovšem již 28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a začal jeden z nejhorších vojenských konfliktů dějin. Pomník Mistra Jana Husa tak nebyl nikdy oficiálně odhalen. Ovšem ještě jedna válka zasáhla do osudů tohoto pomníku. Na sklonku roku 1941 byl z podnětu kolínského oberlandrata dr. Eckholdta pomník z náměstí odstraněn." (*25)