BRANDLOVA ulice 25
ARCIDĚKANSKÝ ÚŘAD ( FARA )

( 50.0268519N, 15.2020306E )
    Část fasády budovy známe z TV Nova jako vchod do baru U čerta. Budova je ve tvaru L. Nejstarší je východní křídlo, které leží u Parléřovy ulice. Bylo vybudováno po požáru v r.1395 a skrývá původní gotické sklepy s valenou klenbou. V jednom je studna vysekaná ve skále. Fara na tomto místě ale sídlí již od 13.století. V r.1679 bylo přistavěno naproti chrámu západní křídlo. Jeho konec zničila bomba při náletu spojenců v květnu 1945, který bylo obnoveno v roku 2016.
    Na zdi blízko vchodu je pamětní deska kolínského katolického kněze Hynka z Ronova , upáleného husity v r.1421.
Ve výklenkách východní fasády, vzniklých po zazdění oken, jsou dvě sochy:
  - levá socha - sv. Juda Tadeáš, která stála u starého, ještě dřevěného labského mostu,
  - pravá socha - sv. Vít, z průčelí kostelu sv. Víta na Zálabí.

  • Fasádu budovy známe z TV Nova jako vchod do baru U čerta.
  • Bomba při náletů během II.sv.válce zničila část budovy
  • fara po bombardování

HISTORIE V KOSTCE
1395 požár zpustošil původní faru ze 13.století. Krátce potom postavená nová
1532 fara povýšena na děkanství
1625 městská obec zbavena patronátního práva nad svou farou, právo bylo odevzdáno arcibiskupovi
1628 císař Leopold I vrátil právo městu
1679 přistavěna levá část
1945 bomba spojenců při náletu ke konci války zničila část západního křídla budovy
1978 kardinál František Tomášek povýšil děkanství na arciděkanství
2015 začala dostavba konce západní části budovy, poničenou bombou
2016 dostavba dokončena. Vznikly prostory pro společná setkávání mimo čas bohoslužby.Pamětní deska kněze Hynka z Hronova
    Dne 22.4.1421 stáli husité v čele se Želivským před Kolínem. Měšťané jim otevřeli brány, slíbili že přejdou ke kalichu a dostali milost. Část Pražanů ale vpadla do dominikánského klášteru, zapálila ho a chytila šest mnichů, kteří nestačili uprchnout. Mnichy byli pak upálení. Husité chytili také kněze Hynka z Hronova, který byl v klášteře náhodou. Vsadili ho do vysmoleného sudu a před Kouřimskou bránou ho také upálili. Na jeho památku pak byla na její zdí umístěná kamenná deska. Podle odborníků je to nepodložené tvrzení - zase něco, co jsme léta pokládali za pravdu, není pravda :( Je to deska cestovatelka - když zbourali bránu v r.1844, umístili ji na zeď sousedního domu. Pak zbourali i ten dům a desku odhodili na parkán u chrámu. Teprve děkan Svoboda ji umístil na fasádu děkanství. Na desce je figura, která v pravé ruce drží knihu a v levé kříž