ul. POLITICKÝCH VĚZŇŮ
Kostel ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

( 50.0266875N, 15.1993081E )
„Jděte rovně, stůjte na výši doby a mějte porozumění pro otázky a touhy moderního člověka.“
ThDr. Čeněk Dušek, 1918 Zdroj: http://kolin.evangnet.cz/o-nas/
    První bohoslužby pro evangelíky se konaly 6.10.1868 v domě Matěje Součka. Zúčastnilo se skoro 300 osob. Kostel byl vybudován v r.1871. Nemá věž. Interiér je velmi jednoduchý. Sbor měl 605 členů. Prvním farářem, kazatelem a učitelem sboru se stal Čeněk Dušek, zvolený 21.4.1869 a působil zde padesát let! Na kolínském gymnáziu učil náboženství a angličtinu.
  • 9508
  • Vybudovány v r.1871
  • Současný vzhled - po opravě v r.1989
  • Byla odstraněna štuková ozdoba
  • 9505
  • pv2530
  • evang01


    Kolínský farní sbor má teď zhruba 300 členů. Kromě kostela, fary a Husova domu sbor obhospodařuje od roku 1903 i nový evangelický hřbitov ve Veltrubské ulici.
Střípky z DĚJIN FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KOLÍNĚ ( *18 )
     "První bohoslužby se konaly dne 6. října 1868 v novém domě Matěje Součka č. 87, postaveném na spáleništi obecních stodol na Kouřimském předměstí. Za tím účelem nechal Matěj Souček ochotně vybourat několik příček, byla postavena malá kazatelna, a tak zajištěno místo pro 300 osob. Kazatelem byl senior Jan Janata z Chleb. Již po roce měl sbor faru za 3.000 zl. z domu koupeného od Matěje Suchého v Císařovsi č. 16 a za dva roky kostel."
      Kostel byl postavený za 6 měsíců - „Když bylo započato jednání o stavbě chrámu, někteří byli názoru postavit honosný chrám, zatímco Dušek ( první kolínský farář Čeněk Dušek ) sledoval jednoduchost a prostotu. Kurátor Sixta zakoupil část hradebního městského příkopu na předměstí za 1.200 zlatých a pozemek daroval sboru. Staviteli Doušovi byla stavba zadána 7. května 1871 ... Již 17. prosince 1871 byla modlitebna otevřena slovem Božím superintendenta Jana Veselého z Kláštera...“
    Účast na shromážděních v kostele byla velká : „Přicházeli členové ze sousedních vesnic, stalo se pravidlem, že z Jestřabí Lhoty přijížděl každou neděli žebřinový vůz naplněný lidmi, kteří cestou zpívali z kancionálu. Modlitebna bývala plná a sborová práce se dařila."
    Do roku 1878 se zpívalo bez doprovodu. Varhany dodala firma Mölzer z Kutné Hory za 1.000 zl. Prvním varhaníkem se stal J. Jiskra z Nové Vsi.
V té době byla také upravena fara podle návrhu arch. Blechy z Prahy.
    "Farář Čeněk Dušek vyučoval nepovinnou angličtinu, jednu hodinu týdně. Hodiny byly prý "pochoutkou" a studenti brzy četli v originále Longfellowa, Byrona a Shakespeara."
HISTORIE
  zdroj: http://kolin.evangnet.cz/o-nas/
    "Historie Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kolíně se analogicky překrývá s historií protestantství v Čechách. Poprvé, avšak neúspěšně, bylo v Kolíně požádáno o založení sboru v roce 1862. Následujícího roku však byl na Zálabí založen alespoň evangelický hřbitov. Farní sbor byl v Kolíně posléze založen a schválen příslušnými úřady 16. května 1868. První bohoslužby s kazatelem seniorem Janem Janatou z Chleb se konaly 6. října 1868 v domě Matěje Součka a účastnilo se jich zhruba 300 osob. V roce 1869 sbor koupil dům od Matěje Suchého v Císařovsi č. 16 a za 3.000 tehdejších zlatých ho přestavěl na faru. V roce 1871 byl za 10.000 zlatých postaven kostel, kde se 17. prosince 1871 konaly první bohoslužby. Sbor měl tehdy 605 členů z Kolína a okolí. Prvním farářem, kazatelem a učitelem kolínského sboru se stal Čeněk Dušek, zvolený 21. dubna 1869. Potvrzen v této funkci byl vídeňskou církevní radou 2. srpna téhož roku. Čeněk Dušek je zřejmě nejvýznamnější postavou kolínského sboru mimo jiné i proto, že v Kolíně působil dlouhých padesát let. Jeho přičiněním studovaly na kolínském gymnáziu, kde učil náboženství a angličtinu, desítky vynikajících žáků, např. Dr. Bedřich Hrozný a Dr. Vilém Mathesius, prof. Dr. Ferdinand Hrejsa, prof. MUDr. Josef Jerie, prof. Dr. Emil Smetánka, ThDr. Josef Soušek a další.
    V současnosti čítá kolínský farní sbor zhruba 300 členů z Kolína a okolí. Kromě kostela a fary sbor obhospodařuje i Husův dům a nový evangelický hřbitov (od r. 1903) ve Veltrubské ulici kolínského Zálabí. Kostel byl zásadněji opravován v 50. a 80. letech 20. století a posledně v roce 2004, kdy byla změněna čelní stěna interiéru s mobiliářem, vnitřní okna a malba. Husův dům v Kmochově ulici (sousedí s budovou fary, postaven v r. 1924) slouží pro shromáždění a jiné akce sboru především ve všedních dnech. Dům taktéž využívají Křesťanské sbory, Církev adventistů sedmého dne a Kostnická jednota. Konají se zde různé kulturní akce a spolu s kostelem je Husův dům zčásti pronajímán pro potřeby hudebních a pěveckých sborů, někdy též pro školení. V prvém patře budovy je prostorná Duškova síň. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb se členové sboru, děti, konfirmandi, dorost, mládež, rodiny s dětmi, střední generace i senioři scházejí na biblických hodinách a dalších setkáních. Členové sboru přispívají na jeho provoz a činnost podle svých možností. Platí tzv. salár, který se v současnosti pohybuje v intervalu od 50 do 20.000 Kč. Sbor také působí v oblasti charity, speciálně pak v tzv. adopci na dálku, kdy je z finančních prostředků členů sboru hrazeno školné konkrétním dětem v některých afrických zemích. Farářka kolínského sboru spolupracuje se střediskem Diakonie v Čáslavi. V Kolíně je pobočka v Kouřimské ulici č. 15 se sociálně terapeutickými dílnami, kde pracují lidé se zdravotním postižením. Obsluhují též v nově zřízené kavárně Pod věží.
    Faráři sboru: ThDr. Čeněk Dušek, Jan Kučera, Miloslav Novák, PhDr. Antonín Verner, František Marounek, Josef Kejř, Miroslav Frydrych, Helena Junová, Blahoslav Matějka, v současnosti Magdalena Ondrová.
    Kurátoři: Josef Sixta, Jan Novotný, František Novák, Miroslav Bureš, MUDr. Jiří Antoň, Vladimír Šebesta, Jaromír Čábela, Ing. Bohumil Melichar, v současnosti Mgr. Jan Dobeš PhD." ( rok 2015 )
Mgr.Maruše Čábelová