PRAŽSKÁ ULICE - vnitřní město :
NA ZÁMECKÉ , TEĎ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

( 50.0285839N, 15.1987019E )
    Budova, známá jako „Na Zámecké“ a dlouho sloužicí jako restaurace a divadlo. „...vznikla na místě jižní zámecké zahrady; roku 1863 vydal císařsko-královský Okresní úřad pro Františka Horského povolení k vystavění rozsáhlého pivního sklepa a nad ním restaurace v místech staré kořalny; hostinec s letní i zimní místností, lednicemi a velkým sálem... začal být provozován v roce 1864; hostinec nahradil starou provozovnu v severním křídle paláce; v restauraci, od roku 1898 provozované firmou akciová společnost Zámecký pivovar v Kolíně, se pořádaly bály a schůze; roku 1892 bylo přistavěno jeviště (vybavený divadelní sál provozoval průmyslník Adolf Richter); budova byla stavebně upravena po požáru (postihl především vedlejší budovu purkrabství) vypuknuvším v roce 1911..."(*15)

    

  • Dům Orchidea
  • Vstup do prostoru bývalých jižních zámeckých zahrad
  • František Horský v r. 1863.
  • http://www.ddmkolin.cz/
  • Vystupovala Kmochova hudba pod vedením Fr. Kmocha.
  • Budova je známá jako „Zámecká“
  • Původní budovu nechal  postavit
  • pohled ze západu

- od roku 1891 se zde scházeli baráčníci
- již před rokem 1918 zde sidlil Okresní osvětový výbor
- ve 20.letech 20. století se konaly valné hromady odboru Klubu čs.turistů v Kolíně
- ve 30.letech restauraci provozoval Jan Jiřík
- ve 40.letech se provozovna uváděla jako Zámecká restaurace, ulice Pražská čp.1
- Dům osvěty - v roce 1957 seznámil formou přednáškových cyklů občany s dějinami města a jeho architektonickými památkami; jeho hudební tělesa Kolínská filharmonie, Dobroslav a Dobromila uspořádaly v rámci oslav 700.1et od založení Kolína koncert z děl kolínských hudebních skladatelů; v Osvětovém domě se iniciovala myšlenka na vznik Kmochova Kolína, když jeho ředitelem byl Stanislav Slavík
- v 60. letech se budova označovala jako Sdružený závodní klub (*15)
- Městské kulturní středísko - pod jeho záštitou fungoval mimo jiné filmový kroužek, fotokroužek...
- teď je sídlo Domu dětí a mládeže
     Městské kulturní středisko vydávalo Kolínský zpravodaj ( obsahoval 16 až 22 stránek ). Dnes ho vydává Městský úřad.
     Velmi zajímavé byly články na pokračování od Jiřího Procházky – Z historie kolínských ulic.
     Jak pracovalo Městské kulturní středisko Kolín?
     V rok 1986 organizovalo jeho kulturně vzdělávací oddělení:
     Zájmové kroužky: Klub společenského tance, Malé divadlo. Pěvecký sbor učitelů, Fotoklub, Filmový kroužek, Esperanto, Hádankáři a křížovkáři, Filatelisté
     Hudební soubory: Kolínská filharmonie, Smyčcový kvartet, Městská hudba Františka Kmocha zahrnuje velký dechový orchestr a dva malé dechové orchestry.
     Taneční orchestry: Metronom, Studio, Universal, Atlantic.
     Klub přátel Kmochovy hudby začal od měsíce únoru roku 1991 “...pořádat pravidelná setkání s malými dechovými orchestry Kmochovy hudby v Zámecké. Vždy dvě neděle v měsíci si můžete na odpoledne naplánovat návštěvu Zámecké spojenou s poslechem hezkých písniček a samozřejmě i s tancem. Malé dechové orchestry Kmochovy hudby se budou střídat a oba Vám nabídnou to nejlepší, co mají ve svém repertoáru. Pravidelnost pořádání nedělních tanečních zábav s Kmochovou hudbou je podmíněna zájmem veřejnosti. Proto neváhejte a přijďte 3. a 17. února do Zámecké, ať Kmocháci vědí, že je máte opravdu rádi. Výbor KPKM“ . Z důvodů velkého zájmu trvají až do dnes.
    V zpravodaji jsme se mohli dozvědět , že v roce 1990 vzniklo v kolínském okrese celkem 165 požárů, při nichž došlo v 8 případech ke zranění dospělých osob.
     V měsíci prosinci r.1990 se uskutečnilo 35 svateb.
     Nakonec jedna anekdota z květnového číslo z r.1991:
     „Bývaly doby, kdys mě brával něžně za bradičku". „No jo, jenomže tenkrát jsi mívala jen jednu"