BRANDLOVA ulice - ČERVINKOVSKÝ DŮM
DŮM ČP.27, MUZEUM

( 50.0269228N, 15.2017194E )
Teď zde sídlí Regionální muzeum Kolín. Obsahuje několik staveb. Nejstarší část, severní, je pozdně románský dům postavený po založení města. Ve sklepě je vystavený model města po r.1421 od Františka Zlocha a Josefa Zákory. Za II. světové války byl sousední dům čp.26 spolu se západní částí fary zničen bombou. Dům se jmenoval "U Karla IV" a v něm se narodil malíř Rudolf Kremlička ( 19.6.1886 – 3.4.1932 - Praha ). V roce 1985 na jeho místě vznikly výstavní prostory. V r.2014 proběhla velmi úspěšná výstava "Hledání ideálního chrámu" spojená s výlety po okolí.
www.muzeumkolin.cz – zde najděte vše, co potřebuje vědět!


  • Teď
  • Obsahuje několik staveb
  • Nejstarší
  • Nádherná křížová klenba.
  • Zde
  • Bývalý mázhaus.
  • Expozice