BRANDLOVA ulice, DŮM ČP.17 - Dům se slunečními hodinami

"ČAS PLYNE, POKUD ČAS MÁME, ČIŇME DOBRO"
( 50.0270433N, 15.2012286E )
        Původně zde někde za domem stály středověké chlebové krámy, které vyhořely v r.1395. Chlebné lavice( krámy), tak jako masné krámy, vznikaly při založení města. Pekaři si je pronajímali (klidně i poloviny nebo třetiny). Původně snad to byly dřevěné boudy. Kvůli bezpečnosti a hygieně časem přestavěné na kamenné nebo cihlové. Po požáru v r. 1796 byl dům č.p.17 přestaven.
        Zde bydleli bratři Kamarýtové. Napsali několik knih a mnoho článků o historii Kolína. Navrhli také sluneční hodiny podle částečně zachovalé výzdoby. Kromě velkého napisu je tam ještě jeden, mnohem menší - CERTA OMNIBUS HORA- Jistá nám všem hodina.

  • Původně zde někde stály středověké chlebové krámy.
  • ČAS PLYNE, POKUD ČAS MÁME, ČIŇME DOBRO
  • CERTA OMNIBUS HORA- Jistá nám všem hodina
  • Nejen cedulka je nám připomíná.
  • Jimi opravený kostel ve Kbelu také.

        Jan KAMARÝT ( 19.12.1922 – 16.10.1992 ) Kolín
        Dlouholetý památkář, dlouholetý (50 let) sakristián a průvodce u sv. Bartoloměje, autor mnoha hist.textů a seriálu Zmizelý Kolín v regionálním tisku – spisovatel – autor několika kolínských publikací, dlouholetý spolupracovník krajského památkového střediska a státního památkového ústavu
        Ladislav KAMARÝT ( 12.6.1928 - 14.3.2000) Kolín
        Regionální historik, fotograf a výtvarník, památkář, dlouholetý skautský pracovník, autor seriálu Kolínskými ulicemi, nositel titulu „Osobnost roku 1997 pro město Kolín“, autor návrhu městských insignií.
zdroj: Zmizelý Kolín, Jan a Ladislav Kamarýtovi
Byli členy skautského oddílu v Kolíně.
       Napsali: Kolínský chrám - historie a průvodce, 1988; Kolín krok za krokem, 1992; Kolínské zvony, 1995; Jak v Kolíně bejvávalo, 1996; Zmizelý Kolín, 1998; Město Kolín, 2000. Knihy ilustroval Jiří Vančura.
       Jejich knížka - Kolínský chrám, byla dlouho jediná svého druhu až do roku 2007, kdy vyšla knížka "Chrám sv.Bartoloměje" od Vladimíra Rišlinka a pak v r.2014 vyšla "Arciděkanský chrám sv.Bartoloměje" autorů M.Patrný a J.Beránek .