CHRÁM sv.BARTOLOMĚJE
OKOLÍ CHRÁMU - STARÁ FARNÍ ŠKOLA

( 50.0266281N, 15.2011533E )
    "V jihozápadním rohu areálu chrámu stojí objekt Staré farní školy , jehož existence je v písemných pramenech poprvé doložena k roku 1345. Jednu z jeho obvodových zdí tvoří raně gotická městská hradba s půlválcovou baštou, pocházející ze třetí čtvrtiny 13.století. Jednopatrová budova byla do dnešního vzhledu přestavěna po požáru v roce 1796. Její pozdně barokní podoba však byla ovlivněna romantickou úpravou na počátku 20.století, při níž byly z průčelí odstraněny starší omítky...Nejstarší farní škola sloužila svému původnímu účelu až do roku 1600..." ( *b )
    Po r.1600 výuka probíhala v jiném domě v Kouřimské ulici.

  • vchodstarý
  • Součást školy je kulátá bašta.
  • bar39