KARLOVO náměstí
KÁMEN S LETOPOČTEM 1813

( 50.0281703N, 15.2014742E )
     Blízko kašny, asi 5m od severovýchodního rohu, je vsazen do dlažby kámen s letopočtem 1813, na památku přehlídky ruské armády a odsloužené pravoslavné mše u příležitosti zastavení ruského cara Alexandra I. v Kolíně na cestě do Brandýsa nad Labem.
     200 let od této události si město připomělo dne 17.8.2013. „Městské historické slavnosti" proběhly Na Karlově náměstí a na Kmochově ostrově. Na náměstí byla odsloužena pravoslavná bohoslužba ruských vojsk, šerpování praporů a předání pamětních medailí. Vše organizovali Páni z Kolína, skupina historického šermu. Účinkovali soubory z Čech, Moravy a Ruska.
    Před rekonstrukcí náměstí v roce 2006 se kámen nacházel v západní části náměstí.

  • Severovýchodně od kašny
  • KÁMEN S LETOPOČTEM 1813