Kostel VŠECH SVATÝCH - TORZO

    Zřícenina kostela je vidět krátce po rozjezdu vlaku z kolínského nádraží směrem na východ ( Pardubice, Havlíčkův Brod ) - vpravo ve směru jizdy. Objekt je obklopen zídkou a je přístupný jen několik krát do roka – například během „Dne architektury“. Kdysi dávno zde existovala osada Hroby - blízkosti je ulice Pod Hroby. Spravuje ho kolínská fara.
    "Byl pravděpodobně postaven roku 1292 na poděkování za bohatý výtěžek v dolování, neboť Kolínští se tehdy účastnili těžby stříbrné rudy. Kostel byl prodloužen roku 1611 a opraven roku 1769, kdy byl na průčelí vybudován rokokový štít. Josef II. však nechal kostel zavřít a pozdějí se zde konaly bohoslužby jen dvakrát do roka. Kostel postupně chátral, až v roce 1912 byl zrestaurován. Při čtvrtém náletu na Kolín, 18.dubna 1945, byl kostel zásahem letecké bomby pobořen."(*8)
  • stojí torzo kostela Všech Svatých.
  • Několikrát přestavován.
  • V r.1913 byl restaurován.
  • Začal se pomalu opravovat.
  • Probíhá stabilizace obvodového zdiva
  • Stavební povolení bylo vydáno dne 9.2.2012.
  • Kolem kostela byl hřbitov.
  • Část objektu obepíná cestička.

    V roce 2017 proběhla stabilizace obvodového zdiva a úprava vstupů do areálu kostela. Obnova tohoto objektu je prováděna s využitím finančního příspěvku Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu. Okolí je uklizené a již se zde nescházejí bezdomovci.
    OSADA HROBY: "Již roku 1277 uvádí nám historie mezi konšely kolínskými Kunrata z Hrobů (Conradus de Grob), a toto jméno se ozývá i dále, na př. roku 1319 molendinum quod Grob dicitur, 1362 Hroby, 1408 mlýn v Hrobiech atd."(*33)
    O KOSTELU: "Roku 1906 jednala městská rada o záchraně zpustlého kostelíka Všech Svatých a vyžádala si o jeho stavu dobrozdání odborníků: zemského stavebního rady Láblera a zvláště známého stavitele Kamila Hilberta z Prahy, z jehož posudku uvádíme: „ ... Datování lodi z doby přestavby roku 1611 je nesprávné, neboť pod vrstvou vápna prohlédají hlinkou psaná jména a letopočty, mezi nimiž i rok 1567 .. . nejen presbytář, nýbrž i lod' kostelní době okolo 1300 náleží . ." Státní konservátor Alois Kroutil přítel dějepisce Kolína prof. J. Vávry tvrdí: „Gotický presbytář pochází dle nejistého udání z roku 1292, kdy konšel Tillmann konal sbírky na stavbu kostelíka co poděkování Bohu za značné výtěžky z dolů kutnohorských, které brali kolínští občané. Zdá se však, že roku 1292 stavěli kostelík již na místě staršího, ještě skrovnějšího, kterýž před založením města byl bohoslužebným místem této krajiny. " (*33)