KARLOVO náměstí
PRAVÁ ČÁST JIŽNÍ ( POLEDNÍ ) STRANY

   Tvoří ji 3 domy, zprava doleva :     čp.7 U ZLATÉ ŠTIKY
    čp.8 VEIGERTOVSKÝ dům
, budova Regionálního muzea
    čp.9 MATRASOVSKÝ dům
    Tak jak i u ostatních domů, bylo podloubí zazděno a byly tam obchody. V 60.letech minulého století bylo u tohoto bloku obnoveno podloubí.
ORGANIZAČNÍ POKYN: Na konci domu č.p.9 zahneme doprava a půjdeme Kouřimskou ulicí.
  • nj02
  • Gotický dům byl roku 1743 přestavěn.
  • Najděte výborné vínko a obsluha.
  • raně barokní fasáda
  • Jméno podle majitelů ze 16.století