KARLOVO náměstí - SEVERNÍ STRANA
Dům čp. 73 OBCHODNÍ DŮM BAŤA

( 50.0284631N, 15.2016575E )
    Na místě domů čp. 73 stala stará rychta. Bylo to „nejvýznamnější místo celého náměstí uprostřed severní strany proti ústí Kouřimské ulice. Rychta byla ve své době nejvýstavnější a největší budovou ve městě vedle dominikánského kláštera a kostela sv. Bartoloměje... V průběhu let rostl stále více význam městské samosprávy proti úřadu dědičného královského rychtáře. Přispěla k tomu zejména husitská revoluce, která po dobytí města Prokopem Holým v roce 1427 a vyhnání reakčních německých měšťanů vnesla do městské správy radikální změny.

  • Obchodní dům firmy Baťa z let 1930–32.
  • ns7306
  • Na jeho místě stála původně rychta.
  • ns7304
    Město se počeštilo a na místa bohatých německých měšťanů, kteří po staletí drželi ve svých rukou městskou správu, přišli do městské rady zástupci chudších vrstev, čeští řemeslníci. To vedlo k dalšímu upevnění a prohloubení městské samosprávy, vedle níž úřad rychtářský pozbyl svého dřívějšího významu a ve druhé polovině 15. století byl již přežitkem. Rychtář svůj úřad už také nevykonával a rychta se svým majetkem, se svými právy a výsadami se stala předmětem obchodu a spekulace. Kolínští vyřešili celou záležitost s rychtou svým způsobem: postupně skupovali pozemky patřící k rychtě až v roce 1485 ji se vším zbývajícím majetkem, pozemky, právy a výsadami od posledního rychtáře Adama z Bystřice koupili. Tím úřad dědičného královského rychtáře v Kolíně zanikl..."(*6)
    Dům byl přestavěn v 80.let 19.století. Nazývali ho „Mexiko“ . V přízemí byla Poustkova Plzeňská pivnice...
    "Dům čp. 73 byl v roce 1930 zbořen a na jeho místě vystavěla firma Baťa dům, který narušil vzhled celého náměstí a dodnes působí rušivým dojmem. Při bourání starého domu byly objeveny původní gotické klenby, což jenom potvrzuje, že šlo o výstavnou a významnou budovu ve městě, nejstarší rychtu."(*6)
    Zaplať Pán Bůh, že je to jedina budova krabicového typu na Kolínském náměstí. Stavitelem byl František Záruby.