ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. NA HRADBÁCH
KONEC ULICE
OBECNÍ DOMY Z 20.LET 20.STOLETÍ - čp. 129,130 a 131

( 50.0272192N, 15.1988172E )
     Obytné domy z roku 1923 v rondokubistickém stylu, který vznikl na počátku 20. let 20. století v Praze. Projektoval architekt Jindřich Freiwald.
     "Na místě spustlých a vyhořelých domů v Židovské ul. postavilo naše město po převratu ( po r. 1918 – pozn. autor ) velkým nákladem celý komplex domů k odstranění velké bytové nouze." - Almanach města Kolína r.1934
     V roce 2014 byla dokončena oprava fasád domů. Jednalo se o komplexní opravu uličních fasád bytových domů směrem do ulice Na Hradbách, vč. výměny oken, dveří a výkladců provozoven umístěných v domě. Tato stavba získala v roce 2015 ocenění: "Hlavní výroční cena Stavba roku středních Čech za rok 2014" - http://stavbaroku-strednicechy.cz/aktualni-rocnik.html

  • Projektoval architekt Jindřich Freiwald.
  • V Rondokubistickém stylu,
  • Fasáda opravena v r.2014.
  • Před opravou.
  • Zadní trakt domů Pol.vězňů č.p.93 z r. 1923.
  • Činžovní dům z 1.třetiny 20.století