ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. NA HRADBÁCH
DŮM ČP.124

( 50.0279186N, 15.1991256E )
    PhDr. Richard Feder (1875- 1970)- rabín a spisovatel, zde žil se svou rodinou od r.1917. Celá rodina, včetně jednoročního vnuka, byla deportována do koncentračního tábora v r.1942. Vrátil se jen on a žil zde do r.1953. Pak se odstěhoval do Brna, kde působil i jako zemský rabín.
    Více o rabínovi Federovi ZDE .     30.4.2015 byly slavnostně do dlažby chodníku před vchodem umístěné 4 kameny zmizelých - více o tom ZDE .
    V levé zadní přízemní místnosti domu čp.124 jsou 3 mikve.
    V přední pravé přízemní místnosti měli židé povolení zabíjet košer kuřata.
    Existence tajného tunelu přes ulici mezi domem čp.152 a čp.124 není vyloučená - pravá část domu není podsklepená. Bohužel virgule nic neukázala.
    Za socializmu bylo ostění pravé přízemní místnosti odstraněno a namontovaná plechová vrata - hned z toho město mělo garáž, kterou pronajímalo :-(

  • Původně gotický dům .
  • Současná  fasáda z 18.století.
  • Zde bydlel rabín Feder v létech 1917-1953.
  • První patro bylo spojeno s vedlejší židovskou školou.
  • A tak rabín nemusel do školy chodit ulici
  • Dům je částečně podsklepen.
  • To je vchod i pro dům č.p.125 ve dvoře.
  • V pravé místnosti kdysi židé zabíjeli košer kuřata.
Mikve je židovská rituální lázeň, tvořena nádrží s přírodní vodou. V judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů.
Chodba a všechny místnosti v přízemí mají klenuté stropy:
Vpravo za futra, v ostění, byla umístena MEZUZA - doslova z hebrejštiny překládaná jako "dveřní zárubeň" či "veřeje", je malá schránka, umisťovaná na rám dveří, která obsahuje pergamenový svitek s verši z Tóry (část modlitby Šema Jisra'el). Pouzdro, v němž je svitek umístěn, je často ornamentálně zdobeno a může být vyrobeno z různých materiálů. Mezuza je typická pro židovské domácnosti, či obchody, a je jedním z 613 přikázání zmíněných v Tóře. Pro zbožné Židy je zvykem se mezuzy při průchodu kolem ní dotknout a políbit prsty, které se jí dotkly. Pergamenový svitek musí být jednou za sedm let zkontrolován kvalifikovaným soferem." (https://www.jewish-eshop.cz/mezuza/ )
Ve dvoře domu čp.124 je další dům, čp.125, s vlastním dvorkem, ale bez vlastního vchodu. Využívají vchod domu čp.124. Dům je možno vidět z okna prvního patra Synagogy nebo ze dvoru domu čp.123, kde je restaurace. Naposledy tam bydlela sama paní Černá - velmi milá a čiperná paní, a pořád i to myslelo. V roce 2017 je dům ve velmi špatném stavu a pořád prázdný