KUTNOHORSKÁ ulice
VNITŘNÍ MĚSTO - dnes pěší zóna

( 50.0270822N, 15.2036425E
    Původně se ulice jmenovala ČÁSLAVSKÁ Czaslawergassen), to ještě Kutná Hora neexistovala, pak Horská, Kutnohorská, a dokonce jeden čas i ulice Generalissimuse Stalina. Vnitřní opevněné město končilo u domů č.p. 54 a 41, kde stála do roku 1843 hradební brána, zvaná Čáslavská, Kutnohorská nebo prostě Horská - připomíná to dům s názvem „U bílého anjela u brány Horské“.
"... pozoruhodný jest dům Součkův, nyní Holubova vinárna ve slohu barokovém..." dnes znamá jako Stoletá, " ...rovněž dům u tří korun čp. 41 na nároží Kutnohorské a Rubešovy ulice, jakož i protější nárožní dům čp. 54 (hostinec u bílého anjela u brány horské) zasluhují pozornosti pro svou rázovitost a starobylost. Naproti oběma těmto domům jest starý dům s loubím čp. 42. Všechny tyto 3 domy vyhořely v r. 1911 a pozoruhodné mansardové střechy jejich zaměněny byly ku své škodě střechami nynějšími. "(30*)
    Na pudě domů čp.94 v Kutnohorské ulici je zachovaná část cimbuří městké hradby.
Nachází se teď zde jak velmi staré domy, tak i modernější – např. kubistická budova bývalé spořitelny.
  • kut4104
  • dnes slouží jako restaurace a obytný dům
  • Gotický dům z druhé poloviny 13.století
  • Známý spíše podle restaurace „Stoletá
  • kut4104
  • kut4104