KUTNOHORSKÁ ULICE - PŘEDMĚSTÍ
Jeden čas nesla název HAVLÍČKOVA třída

    Tudy vedla cesta z Prahy na Moravu. Kutnohorské předměstí kolem vzniklo již při zakládání města. Původně zde byly dvory, chalupy, domky a grunty. Pak byl postaven kapucínský klášter s velkou zahradou a pak další domky,domy, 4 školy, palác, divadlo...
    Vlevo, hned na začátku Kutnohorské ulice - předměstí, je nová moderní budova z roku 2020- "POD BRANKOU" , kde sídlí Centrum sociálních služeb. Mezí ní a Latzlovým domem čp.21( kde je teď protialkoholní záchytná stanice), je nenápadný vstup do Ztracené uličky.

    Na kopečku je Galerie pod širým nebem TPCArt, kde jsou vystavené 4 sochy, vytvořené z dílů vozů, vyráběných v automobilce TPCA.
    V ulici se směrem k centru dále nachází Kmochův dům čp.50, Městské divadlo, bankovní palác, budova bývalého reál. gymnázia, dnes Obchodní akademie, bývalý dům filiálky Pražské Úvěrní banky, která ale vznikla v Kolíně! Dále po levé straně je Komenského park, bývalý kapucínský klášter a kostel Nejsvětější trojice.