ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. KAROLÍNY SVĚTLÉ

50.0271269N, 15.2007994E
    Celkem zachovaná je severní část ulice . Příkladem složitého vývoje domů v ghetto je dům čp.148 - na jedné straně přesahuje do prvního patra sousedního domu, další část domu je nižší a má společnou střechu se sousedním domem. A se sklepy je prý ještě zajímavější.
    Z původních 19ti domů jižní strany ulice zůstaly jen dva:
    - 13 domů bylo postupně zbouráno po požáru v r.1897
    - 2 domy z bezpečnostních důvodů - jejich místo zaujala Střední zdravotnická škola a dva bytové domy.
     -Další 2 domy nebyly obnoveny a vznikla proluka z ul. Na Hradbách k Pol.vězňů.


  • 13616
  • Na
  • Následně vznikly dva domy.
  • 14809
  • Židovsk
  • Další