KOUŘIMSKÁ ulice - HORNÍ ČÁST
BÝVALÁ KOUŘIMSKÁ BRÁNA

    Na začátku ulice stály "mohutné brány „kouřimské", ze které k jihu vycházela cesta do krajského města Kouřimě a do Prahy. To byla životní tepna, kterou Kolín byl spojen se srdcem a mozkem království. Po ní vyjížděla městská poselství, po ní se vracívali poslové se zprávami, přečasto zlými, a po ní harcovali vojenští kurýři... byla nejdůležitější a také nejmohutnější branou městského opevnění. Za doby Vladislava Jagelonce, jehož iniciálou byla vyzdobena, byla ještě zpevněna a i uvnitř „sličně" vybavena, takže mohla ve svých zdech hostiti nejen vzácné velmože, ale i Jeho Milost Královskou při návštěvách města. Stávala v místech domu čís. 113 a protějšího čís. 13 a uzavírala ulici kouřimskou jinak , též „poslovou" zvanou, při jejím východu z městských hradeb. Vlevo nepřiléhala k měšťanským domům, jako na straně protější, nýbrž umožňovala přístup do uličky, vedoucí podél městských hradeb ke staré škole. ... brána byla zbourána r. 1844..." ( *12 )
    Stará škola se nachází u chrámu sv.Bartoloměje a vpravo od vchodu do školy je vidět část uličky.
    Kresba od Františka Hlaváčka, rok 1940