ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. NA HRADBÁCH
RABÍN PhDr. RICHARD FEDER
* 26.8.1875 Václavice u Benešova – † 18.11.1970 Brno

“Ono Rabínů v Brně moc nebylo. Ale na jednoho, doktora Richarda Federa, vzpomínám zvlášť. To byl, jak se říká český rabín. On výborně česky mluvil, psal česky a byl z té garnitury jako byl Karel Poláček anebo Vojtěch Rakous a tak dále, ti čeští židi. Přičemž obojí mělo stejnou váhu. No, a on ztratil v koncentráku ženu , dva syny a dcerušku, ale nikdy nedal najevo nějaký pocit tragedie. Psal o tom teda také, samozřejmě, o těchto věcech. No ale pořádal pro nás děti takové oslavy svátků a učil nás atd. Měl takovou bradku asi jako Masaryk trošku a byl to velmi osvícený, laskavý a dobrý člověk. Všichni ho měli rádi! Tak na toho se pamatuji.“ Tolik Arnošt Goldflam.
PhDr. Richard Feder žil v domě čp.124 v ul.Na Hradbách se svou rodinou od r.1917. Celá rodina, včetně jednoročního vnuka, byla deportována do koncentračního tábora v r.1942. Vrátil se jen on a žil zde do r.1953. Pak se odstěhoval do Brna, kde působil i jako zemský rabín. 30.4.2015 byly slavnostně do dlažby chodníku před vchodem umístěné 4 kameny zmizelých.

  • Současná  fasáda z 18.století.
  • Zde bydlel rabín Feder v létech 1917-1953.

"Vyznamenání: Zásluhy o výstavbu (1965),Řád T.G.Masaryka in memoriam (2002).
Jiné pocty: V r. 1961 byl jmenován čestným občanem rodné obce Václavic u příležitosti 80. výročí otevření zdejší školy (rabín Feder byl jediným žijícím žákem), v r. 2003 mu bylo uděleno čestné občanství města Brna in memoriam.
Napsal svoje nejvýznamnější dílo, dějiny českého holocaustu s výstižným názvem „Židovská tragédie, dějství poslední“ . (Kolín, 1947)."
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2416

Ke konci 20.století našli tehdejší majitelé domu na půdě zachovalé fotografie dcery Rut a syna Evžena rabína Federa a darovali je kolínskému muzeu.