RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
ZASEDACÍ SÍŇ

Na čelní stěně visí obraz fotografa Františka Krátkého:
    "V roce 1907 požádala městská rada mistra Radimského, zda by byl ochoten namalovati panorama města pro jubilejní výstavu obchodní a živnostenské komory v Praze, pro kterou připravovalo město vlastní expozici. Mistr Radimský tehdy panorama pro tuto výstavu nevytvořil, namaloval jej povolanější umělec, malíř a fotograf František Krátký, který byl lacinější a vymaloval obraz Kolína podle přání radních pánů se všemi detaily."(*6)
    František Krátký si postavil k tomuto účelu lešení kolem věže Prachovny. Panorama je i není z Prachovny:).
    V letech 1900-1926 v přízemí sídlila spořitelna královského města Kolína. Proto nepřekvapí, že na stropě jsou malby s názvy Úvěr, Obchod, Půjčka...
  • poskytnutí úvěru
  • Spořitelna
  • Spořitelna
  • Spořitelna
  • Spořitelna
  • Spořitelna
  • Spořitelna
  • Spořitelna
  • Spořitelna