RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
ŠTÍT LEVÉ BUDOVY

Adolfu Liebscherovi bylo "zadáno namalování dvou obrazů českých králů Přemysla Otakara II. a Jiříka z Poděbrad. Obrazy malované na měděném plechu se zlaceným pozadím byly umístěny na štítu věže po obou stranách nápisu „Radnice".
O zhotovení soch byl požádán na návrh architekta Vejrycha akademický sochař Josef Mauder. Vytesal do kamene alegorické postavy Síly (Bivoje) a Moudrosti (Kaši) a umístil je po obou stranách věže dne 30. října 1887.(*6)
Kované zábradlí kolem lucerny věže a půlkruhové kované mříže nad vchodem do radnice zhotovil Jan Mojžíš.
  •  Kolerovský
  •  r.1888
  • rad31
  • Otakar II.
  • Král Jíří z Poděbrad
  • radl08
  • radl04

Pozlacovačské práce provedl Jakub Mareš, lakýrník v Kolíně.
"Není vyloučeno, že na kolínské radnici byly věžní hodiny již v 17. století. Dodnes se zde nacházejí dva menší zvony (možná cimbály původních hodin), datované 1695 a 1697. Věžička na kolínské radnici je zřejmá již na vyobrazení města z roku 1723. Při opravě budovy v roce 1887 byl původní hodinový stroj přenesen na věž kostela sv. Víta a sem umístěn stroj z dílny čáslavského hodináře Karla Adamce st. V současné době se zde nachází hodinový stroj z roku 1960, vyrobený národním podnikem Elektročas." (*25)
"cimbály = bicí zařízení radnice pochází ze 17. století; větší hodinový cimbál má zvonový tvar a nižší výšku, zavěšený je na koruně se 4 uchy; kolem čepce byl vytvořen latinský nápis lemovaný linkou; na plášti je letopočet 1697, pod kterým je reliéf 2 andělů; na plášti je také zobrazena Panna Marie s Ježíškem a další anděl; druhý cimbál má tvar zvonu; zavěšen byl přes 3 ucha; kolem čepce je latinský nápis s letopočtem 1695; oba byly rekvírovány v roce 1942; v roce 1945 se do Kolína vrátily na své původní místo v radniční věžičce; pravděpodobně se jedná o práci z mladoboleslavské dílny lotrinského zvonaře Jana Pricqueye (1621-1697) nebo jeho syna Mikuláše."(*21)