RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
LEVÁ BUDOVA
KANCELÁŘ STAROSTY

Vždy na začátku září se koná komentovaná prohlídka Radnice.

  • ustupuje