RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
SEVERNÍ FASÁDA ZADNÍHO TRAKTU

Na textu pracujeme.