RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
SCHODIŠTĚ

    Ozdobné kovové mříže schodiště zhotovil kolínský mistr Karel Kuba, ...„práce v mramoru, zhotovení říms a schodiště“ byla zadána „firmě Bratranci Ducháčkové na Královských Vinohradech.“ (*6)
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní
  • Vnitřní