RADNICE - Karlovo náměstí
NOVĚJŠÍ BUDOVA

    Rok 1915 - na severní části zbořeného pivovaru byla postavena jednopatrová budova se suterénem pro další kanceláře městské spořitelny, které byly spojeny s již existujícími prostory spořitelny v severního křídla nové radnice.
    „V roce 1969 bylo započato se stavbou Kulturního domu pracujících vedle radnice na místě, kde dříve stával pivovar pravovárečných měšťanů a od roku 1920 Lidový dům, středisko dělnického hnutí v Kolíně. Projekt, vypracovaný architektem ing. Radimem Dejmalem z Krajského projektového ústavu v Praze, zahrnul do objektu Kulturního domu pracujících i budovu, která byla v roce 1915 postavena na dvoře radnice pro úřadovny městské spořitelny, a když spořitelna v roce 1926 tuto budovu opustila, sloužila účelům města. Budova byla zbořena a dnes stojí na jejím místě jedno křídlo objektu Kulturního domu pracujících, v němž jsou umístěny úřední místnosti... Městského národního výboru v Kolíně“(*6).

  • rdvur15
  • rdvur15
  • rdvur15
  • rdvur09