RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
LEVÁ BUDOVA - GOTICKÁ SEVERNÍ FASÁDA

    Stavitel Josef Karabáček při stavbě schodiště levé budovy radnice v roce 1888 vyboural nová okna do severní zdi budovy.
    Na dvoře radnice stál původní samostatný malý pivovar Kolerovského domu mezi budovou staré radnice a dnešní železniční tratí. Sousedil se severním křídlem nové radnice. Po zboření pivovaru se odkryla severní kamenná fasáda levé budovy radnice a v plné kráse se objevily zbytky její gotické výzdoby.
  • rdvur09
  • rdvur10
  • rdvur11
  • rdvur12
  • rdvur16
  • rdvur20
  • rdvur15
  • rdvur07


    Na zdí je plaketa Jeana - Baptiste Gasparda Deburau. Kdo najde jeho plaketu je vítěz.