RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
LEVÁ BUDOVA - FRESKY


        ..." městská rada řešila i provedení umělecké výzdoby průčelí radnice. Již v únoru roku 1887 požádala autora „Dějin královského města Kolína" prof. Josefa Vávru, aby poradil, které výjevy z historie města by se hodily k vyobrazení průčelí radnice. Profesor Vávra ochotně vyhověl a navrhl hned deset takových epizod, aby bylo z čeho vybírat. Nakonec byly zvoleny náměty pro fresky tak, jak jsou nyní na průčelí budovy mezi okny třetího poschodí:


    — český král Přemysl Otakar II. prohlíží stavbu hradeb města Kolína, které nařídil vystavět;
     — císař a král Karel IV. pokládá základní kámen k dostavbě katedrálního chrámu v Kolíně v roce 1360;
     — husitská vojska sirotků a táborů pod vedením Prokopa Holého dobývají v roce 1427 hradby města Kolína, obsazeného panskou reakcí;
     — císař a král Václav IV. potvrzuje městu Kolínu starodávná privilegia;
     — švédská vojska pod velením maršála Torstensona vraždí a drancují ve městě dne 13. června 1623.
    Na návrh Umělecké besedy v Praze byla práce na zhotovení těchto pěti fresek svěřena akademickému malíři Adolfu Liebscherovi."(*6)