RADNICE - KARLOVO NÁMĚSTÍ
RADNIČNÍ DVŮR

    Na dvoře radnice stál původní samostatný malý pivovar Kollerovského domu mezi budovou staré radnice a dnešní železniční tratí. Sousedil se severním křídlem nové radnice a byl vyhlédnutý jako místo pro budoucí přístavbu pro spořitelnu. Tento pivovar ještě v roce 1914 patřil spolu se sousedním Měšťanským pivovarem společnosti Zámecký pivovar. Radnice tento objekt zakoupila a „...12. října 1914 byl schválen projekt přístavby a ještě v říjnu byla stavba zadána staviteli Josefu Královi. Po zboření vykoupené části pivovaru, která sahala až téměř k samotné severní straně staré radnice, se odkryla kamenná fasáda a v plné kráse se objevily zbytky její gotické výzdoby." ( *6 )

  • rdvur09
  • rdvur15
  • rdvur02
  • rdvur02
  • rdvur02
  • rdvur02
  • prosklený panoramatický výtah


    Nová okna do severní gotické zdi budovy vyboural při stavbě schodiště stavitel Josef Karabáček v roce 1888.     Na severní části zbořeného pivovaru byla postavena jednopatrová budova se suterénem pro další kanceláře městské spořitelny, které byly spojeny s již existujícími prostory spořitelny v severního křídla nové radnice.
    Na dvoře má plaketu Jean - Baptiste Gaspard Deburau. Kdo najde jeho plaketu je vítěz. Nápověda - je na zdí starší budovy radnice.