ul. POLITICKÝCH VĚZŇŮ, VOLNÁ PARCELA

( 50.0260628N, 15.2017675E )
    Vedle domu čp.37 je nezastavěná parcela. V těchto místech měl provozovnu truhlář Bohumír Zápotocký. Stavení museli v 60.letech minulého století zbourat - nájemníci ho pěkně vybydleli.
    V roce 2018 se plánovalo že se přistavi ke hradební zdi kovové schodiště a tim se zpřistupní parkán u chrámu. Zatím se to nestalo.
       Dne 1.4.2019 byla zde slavnostně odhalena dvoumetrová betonová socha sněhuláka od výtvarníka a sochaře Michala Novotného. Nebyl to aprílový žert. Socha zde byla skoro rok.
  • pohled z jihu
  • pohled z jihu
  • pohled z jihu