KARLOVO náměstí - SEVERNÍ STRANA
Dům čp.74 - U TŘÍ PER, U BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ, U PĚT JANŮ

( 50.0284958N, 15.2015261E )
    V 18. století byl dům přestavěn. Na jeho štítu pak stála původně socha sv. Jana Nepomuckého. Dnes je socha v rajské zahradě kapucínského kláštera.
    V roce 1882 byl štít odstraněn a dům zvýšen o patro. Na balustrádě majitel Jan Patočka umístil busty Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Holého, Jiřího z Poděbrad a Jana Amose Komenského. Dnes je tam 5 kamenných koulí. Domu se tehdy říkalo u pět Janů: JAN Hus, JAN Žižka, JAN Amos Komenský, majitel JAN Patočka a majitel obchodu v přízemí byl také JAN.

  • V 18.
  • Na štítu stála původně socha sv. Jana Nepomuckého.
  • Dnes je socha v rajské zahradě kapucínského kláštera.
  • Na balustrádě
  • Alespoň zůstaly kalichy
  • Dnes je socha v rajské zahradě kapucínského kláštera.
    Nad druhým poschodím byl nápis "U BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ".
    Jan Patočka spáchal sebevraždu skokem z 3 patra Radimského mlýna.
    Od roku 1921 v domě sídlila Legiobanka, pobočka Banky Československých legií. Poskytovala úvěry a podle dobové reklamy prováděla platby do Ruska i z Ruska. Z fotografii asi z roku 1928 je ještě vidět nápis "U BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ", který byl odstraněny v 60.letech minulého století na pokyn předsedy MNV.