KARLOVO náměstí - SEVERNÍ STRANA
Dům čp. 73 OBCHODNÍ DŮM BAŤA

    Na místě domů čp. 73 stala stará rychta. Bylo to „nejvýznamnější místo celého náměstí uprostřed severní strany proti ústí Kouřimské ulice. Rychta byla ve své době nejvýstavnější a největší budovou ve městě vedle dominikánského kláštera a kostela sv. Bartoloměje... V průběhu let rostl stále více význam městské samosprávy proti úřadu dědičného královského rychtáře. Přispěla k tomu zejména husitská revoluce, která po dobytí města Prokopem Holým v roce 1427 a vyhnání reakčních německých měšťanů vnesla do městské správy radikální změny.

  • Obchodní dům firmy Baťa z let 1930–32.
  • ns7306
  • ns7304
    Město se počeštilo a na místa bohatých německých měšťanů, kteří po staletí drželi ve svých rukou městskou správu, přišli do městské rady zástupci chudších vrstev, čeští řemeslníci. To vedlo k dalšímu upevnění a prohloubení městské samosprávy, vedle níž úřad rychtářský pozbyl svého dřívějšího významu a ve druhé polovině 15. století byl již přežitkem. Rychtář svůj úřad už také nevykonával a rychta se svým majetkem, se svými právy a výsadami se stala předmětem obchodu a spekulace. Kolínští vyřešili celou záležitost s rychtou svým způsobem: postupně skupovali pozemky patřící k rychtě až v roce 1485 ji se vším zbývajícím majetkem, pozemky, právy a výsadami od posledního rychtáře Adama z Bystřice koupili. Tím úřad dědičného královského rychtáře v Kolíně zanikl..."(*6)
    Dům byl přestavěn v 80.let 19.století. Nazývali ho „Mexiko“ . V přízemí byla Poustkova Plzeňská pivnice...
    "Dům čp. 73 byl v roce 1930 zbořen a na jeho místě vystavěla firma Baťa dům, který narušil vzhled celého náměstí a dodnes působí rušivým dojmem. Při bourání starého domu byly objeveny původní gotické klenby, což jenom potvrzuje, že šlo o výstavnou a významnou budovu ve městě, nejstarší rychtu."(*6)
    Zaplať Pán Bůh, že je to jedina budova krabicového typu na Kolínském náměstí. Stavitelem byl František Záruby.