KARLOVO náměstí - VÝCHODNÍ STRANA
DŮM čp. 46 - U P. MARIE KARLOVSKÉ
( tak mu říkám já podle obrazu Panny Marie Karlovské od malíře Heintsche z roku 1697 v kostele sv. Apolináře v Praze)

( 50.0280047N, 15.2020331E )
    Písemná zmínka z r.1494. Dům kupuje po velkém požáru v r.1743 architekt Josef Jedlička a v r.1751 ho “... k nynější podobě s římsy a výklenek jako nějakou kapli vystavěl. „ - prof. Vávra. Zde pak bydlel jeho zeť Jan Petržílek, také architekt, a jeho syn ... Jan Petržílek, stavitel, kterýž tu žil v hojnosti až v r.1836 oslepnuv, odešel do Žamberka ke svému příbuznému...„
    Nejsou atributy k určení jestli je to P.Marie Karlovská nebo sv.Anna, autor neznámý. Podloubí bylo zazděno v 19.století.

  • barokní přestavba - Josef Jedlička
  • po roce 1751
  • P. Marie Karlovská?
  • nebo sv. Anna?
  • nv4608
  • nv4611