ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. NA HRADBÁCH
DŮM ČP.157

( 50.0278206N, 15.1990478E )
    Zde v Městském informačním centru se můžete domluvit na prohlídku synagogy a parkánu, výstavy ve sklepě, expozice pracovny rabína Federa nebo zapůjčení klíče od starého židovského hřbitova.
    V roce 1846 byla poslední volná parcela v ghettu – prostor před Synagogou, zastavěna budovou Novou židovskou školou. Její vchod byl přizpůsoben pro přístup modlicích a zároveň byla propojena se sousedni budovou, kde bydleli rabíny. A tak sousední dům čp.126 nemá vlastní vchod ani schodiště. Jako židovská škola působila do roku 1898. Potom zde byla jazyková a náboženská škola, určená židovským žákům českých veřejných škol k doplňkovému vyučování němčiny, hebrejštiny a judaismu. Pro nedostatek zájmu tato škola skončila po roce 1918.
    Ve sklepě jsou VÝSTAVNÍ PROSTORY.
  • 15712
  • 15708
  • 15709
  • 15710
  • ;
  • 15704
  • 15713

    Na zdí domu je pamětní deska na památku 2200 deportovaných židovských obyvatelů tehdejšího kolínského oberlandrátu, kteří se nevrátili.
    Protože v ghettu není nic jednoduché, vchod do domu slouží jako vchod pro dva objekty - pro dům čp. 157 a čp.126. Chodbou se dostanete na dvůr, kde je Synagoga.

ZDE ŽILA RIVA REICHNEROVÁ, NAR.1873, DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V OSVĚTIMI
ZDE ŽIL RICHARD REICHNER, NAR.R.1865, DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 31.7.1942