KOUŘIMSKÁ ulice - HORNÍ ČÁST
DŮM ČP. 105

( 50.0266608N, 15.2007592E )
    Je nejužší dům v centru města - šířka 4m. V patře má klubovnu 7. skautský oddíl "Havrani".
     Do klubovny chodí zezadu, úzkou uličkou vedle Staré školy u chrámu sv. Bartoloměje


  • Nejužší dům v Kolíně.
  • šířka 4m
  • Zde má klubovnu
  • 7. skautský oddíl Havrani
  • Do oddílu patřili i bratři Kamarýtovi.