RADIMSKÉHO, PŮVODNÉ PODSKALSKÝ MLÝN
STARÉ OBRÁZKY

     Zatim se mi podařilo sehnat pouze tyto obrázky. První vyobrazení mlýna je z roku 1640 od Carla Cappiho. Na detailu z tohoto obrazu je věž Práchovna, vpravo podskálský ( Radimský ) mlýn a přes řeku podzámecký ( Formánkův ) mlýn .