ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ - ul. NA HRADBÁCH čp.157
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

KONTAKT:
Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
TELEFON: +420 321 712 021 , MOBIL: +420 774 138 197
E-MAIL: mic@mukolin.cz, WEB: www.infocentrum-kolin.cz,
    Zde se můžete domluvit na prohlídku synagogy a parkánu, výstavy ve sklepě, expozice pracovny rabína Federa nebo zapůjčení klíče od starého židovského hřbitova.
    V roce 1846 byla poslední volná parcela v ghettu – prostor před Synagogou, zastavěna budovou Novou židovskou školou. Její vchod byl přizpůsoben pro přístup modlicích a zároveň byla propojena se sousedni budovou, kde bydleli rabíny. A tak sousední dům čp.126 nemá vlastní vchod ani schodiště. Jako židovská škola působila do roku 1898. Potom zde byla jazyková a náboženská škola, určená židovským žákům českých veřejných škol k doplňkovému vyučování němčiny, hebrejštiny a judaismu. Pro nedostatek zájmu tato škola skončila po roce 1918.
  • 15712
  • 15708
  • 15709
  • 15710
  • 15704
  • 15713
    Protože v ghettu není nic jednoduché, vchod do domu slouží jako vchod pro další dva objekty - pro dům čp.126 a chodbou se dostanete na dvůr, kde je Synagoga. Na zdí domu je pamětní deska na památku 2200 depotováných židovských obyvatelů tehdejšího kolínského oberlandrátu, kteří se nevrátili.