ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA KOLÍNA :

    "Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství opatřenou znakem města Kolína. Listinu o čestném občanství předává jménem města Kolína starosta města nebo místostarosta, zpravidla na zasedání zastupitelstva města nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Kopie této listiny se ukládá v Archivu města Kolína." - www.mukolin.cz
1.   Václav František Rieger von Riegershofen, okresní hejtman. Čestné občanství uděleno dne 28. července 1850
2.   Antonín Mareš Čestné občanství uděleno dne 8. července 1860
3.   Ferdinand Voith von Sterbetz (1790 - 1882), krajský a okresní hejtman v Čáslavi, zemský poslanec, čestný člen archeologického sboru Musea království českého (1813 - 1882). Čestné občanství uděleno dne 8. července 1860
4.   František Palacký (1798 - 1876) český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Čestné občanství uděleno dne 15. září 1861
5.   JUDr. František Ladislav Rieger (1818 - 1903) český politik, publicista a spoluzakladatel a druhý vůdce Národní strany, později nazývané jako staročeská strana. Čestné občanství uděleno dne 15. září 1861
6.   Antonín Navrátil Čestné občanství uděleno dne 6. dubna 1862
7.   JUDr. Richard hrabě Belcredi (1823 - 1902) rakouský politik z lombradského šlechtického rodu usazeného na Moravě, předseda rakouské vlády, prezident nejvyššího správního soudu. Čestné občanství uděleno dne 27. prosince 1865
8.   František Horský z Horskysfeldu (1801 - 1877), významný český národohospodář, reformátor. Čestné občanství uděleno dne 13. prosince 1866
9.   Josef Formánek Čestné občanství uděleno dne 15. února 1890
10.  Josip Juraj Strossmayer (1815 - 1905) chorvatský teolog, spisovatel, národopisec, vlastenecký pracovník a politik. V letech 1850 - 1905 působil jako biskup v Đakově ve východním Chorvatsku. Byl také významným mecenášem. Čestné občanství uděleno dne 7. září 1890
11.  JUDr. Jiří Kristián kníže Lobkowicz (1835 - 1908) český šlechtic, jeden z nejvýznamnějších představitelů samosprávy Království českého (1883–1907 nejvyšší maršálek Království českého) a členem poslanecké i panské sněmovny říšské rady. Čestné občanství uděleno dne 13. května 1905
12. Alois Jirásek (1851 - 1930) český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu. Čestné občanství uděleno dne 1. května 1918 ( viz poznámky )
13.  Josef Svatopluk Machar (1864 - 1942) český básník, prozaik, satirik, publicista a politik, spoluautor Manifestu České moderny a představitel kritického realismu. Čestné občanství uděleno dne 29. března 1924
14.  MUDr. Josef Šil Čestné občanství uděleno dne 3. října 1930
15.  JUDr. Edvard Beneš (1884 - 1948) druhý československý prezident v letech 1935–1948 (resp. v letech 1935–1938, v období druhé republiky a okupace v letech 1938–1945 byl v exilu, v letech 1940–1945 jako prezident v exilu, dále prezidentem v letech 1945–1948), jeden z vůdců prvního československého odboje a představitel československého odboje během druhé světové války. Nezjištěno přesné datum udělení
16.  Gustav Habrman (1864 - 1932) český a československý politik, poslanec, senátor a ministr vlád Československé republiky za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Čestné občanství uděleno dne 9. květen 1932
17.  Msgr. ThDr. Alois Tylínek (1884 - 1965) český římskokatolický kněz, papežský komoří a osobní arciděkan Čestné občanství uděleno dne 5. září 1946
18.  Klement Gottwald (1896 - 1953) československý komunistický politik, jenž od roku 1929 zastával úřad poslance Národního shromáždění, po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci premiéra ve své první a druhé vládě. Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa. Čestné občanství uděleno dne 14. listopadu 1946 a odejmuto dne 21. března 2005
19.  Jan Koudelka (1889 - 1942) československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Od roku 1911 působil v Kolíně, kde založil list Středočeské hlasy. Po válce se zapojil do politiky. Zasedal v kolínském městském zastupitelstvu. Byl ředitelem a podílníkem Středočeské tiskárny. Zasedal v čele správního výboru Středočeské záložny a byl členem vedení Okresní nemocenské pojišťovny. Zasadil se o výstavbu Lidového domu v Kolíně. V parlamentních volbách v roce 1920 získal mandát v Národním shromáždění. Obhájil ho v parlamentních volbách v roce 1925 i parlamentních volbách v roce 1929. Podle údajů k roku 1929 byl profesí redaktorem v Kolíně. Čestné občanství uděleno dne 10. července 1947
20.  Masatake Kolín Enomoto, prezident společnosti TPCA k 1. 7. 2005. Čestné občanství uděleno dne 31. ledna 2005
21.  Jean Pierre Chantossel, víceprezident společnosti TPCA k 1. 1. 2006. Čestné občanství uděleno dne 31. ledna 2005
22.  Vojen Wilhelm Čech – Colini (1924 - 2010), malíř, výtvarník. Čestné občanství uděleno dne 23. května 2005
POZNÁMKY:
* Alois Jirásek se v roce 1877 ucházel o místo učitele na kolínském Gymnáziu, ale bohužel ho nepřijali.( *22 ) V Kolíně je ulice, pojmenovaná po spisovateli – Jiráskova.