SEZNÁM KULTURNÍCH PAMÁTEK V KOLÍNĚ K VIDĚNÍ:

( v závorkách je uvedená značka objektu v naši procházce podle mapy )
Na mapě jsou kulturní památky označené červenými značkami
DIVADLO ( 5 ) Smetanova 557, kat. č. 1999993280. Funkcionalistická budova z let 1937-1939 od Jindřicha Freiwalda.
DŮM U ZLATÉHO SOUDKU, Karlova 30, kat. č.1000145831. Řadový barokní dům se středověkým jádrem přestavěný po požáru v roce 1796 a koncem 19. století.
Areál KOSTELU SV. JANA KŘTITELE SE ŠPITÁLEM ( SJ ), U křižovatky, kat. č. 1000127280. Areál špitálního kostela středověkého původu výrazně upraveného v baroku. Kostel se zrušeným hřbitovem a špitálem se nachází při silnici na okraji historického jádra města.
MĚSTSKÝ DVOJDŮM ( 76 ), Karoliny Světlé 148, kat. č. 1000153485. Řadový dům renesančního původu vznikl pozvolným vývojem jako srostlice typická pro zástavbu židovského ghetta.
MĚŠŤANSKÝ DVOJDŮM ( 22 ), Karlova č.p. 23, kat. č. 1000124536. Nárožní dvojdům se středověkým jádrem, sestávající z barokní části a jižní přístavby z počátku 20. století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM, Kouřimská 14, kat. č. 1000122226. Řadový dům středověkého původu přestavěný do dnešní podoby v 19.století.
KOSTEL VŠECH SVATÝCH ( VS ), Pod Hroby, kat. č. 1000127652. Zřícenin gotického hornického kostela ze 13.-14. století se zrušeným hřbitovem se nachází v průmyslové zóně poblíž nádraží.
KLÁŠTER KAPUCÍNŮ (10) S KOSTELEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (9), Kutnohorská 26, kat. č. 1000145176. Raně barokní klášter s kostelem vybudovaný u silnice za hradbami města. Dnes je klášter využíván jezuity a pražskou akademickou farností. Kostel slouží jako farní.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U BÍLÉ LABUTĚ (49), Karlovo náměstí 89, kat. č. 1000159032. Řadový dům barokního původu přestavěný neobarokně v polovině 19.století.
MĚŠŤANSKÝ DVOJDŮM (94), Na Hradbách 126, kat. č. 1000127595. Řadový dvojdům gotického původu, jehož část (čp. 126) byla přestavěna barokně a část (čp.157) klasicistně v polovině 19.století. Domem čp.157 se vstupuje k synagoze ve dvoře.
MĚŠŤANSKÝ DVOJDŮM (64), Kouřimská 18, kat. č. 1000136221. Nárožní barokní dvojdům s gotickým jádrem upravovaným v 18. a 19. století.
PŘEDMĚSTSKÝ DŮM, Na Skále 103, kat. č.1421853345. Přízemní zděný domek z konce 18. století představuje poslední doklad historické zástavby Zálabí.
SYNAGOGA (95). Raně barokní sakrální stavba ze 17. století umístěná na hradbách ve dvoře domu Na Hradbách 157.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (66), Karoliny Světlé 139, kat. č. 1000150548. Řadový dům gotického původu přestavěný barokně a počátkem 19.století klasicistně.
RADNICE (43), Karlovo náměstí 78, kat. č. 1000137536.Areál gotického původu z 15.století, upravený v 18. století a v roce 1887 neorenesančně přestavěný podle projektu arch. Jana Vejrycha.
DĚKANSTVÍ (20), Brandlova 25, kat. č. 1000128350. Gotická patrová fara upravovaná v 16. a 19. století, umístěná při kostele sv. Bartoloměje.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (21), Karlova 27, kat. č. 1000127845. Nárožní gotický dům sloužící nyní jako muzeum.
MĚSTSKÝ DŮM (78), Karoliny Světlé 151,kat. č. 1000134413. Řadový v jádru renesanční dům přestavěný v 18. a 19.století.
MĚSTSKÝ DŮM (77), Karoliny Světlé 150, kat. č. 1000158730. Řadový dům s jádrem ze 13.století přestavěným v barokním i klasicistním období.
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, Veltrubská, Kolín V, kat. č. 1000120747. Dodnes funkční hřbitov založený v roce 1887.
MĚŠŤANSKÝ DŮM ZV. VYLETĚLOVSKÝ (14), Kutnohorská 33, kat. č. 1000128279. Řadový měšťanský dům s gotickým jádrem přestavěný barokně v 18.století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U TŘÍ BAŽANTŮ (24),Kutnohorská 31, kat. č. 1000128952. Barokní nárožní dům přestavěný po roce 1734 Josefem Jedličkou ze dvou vyhořelých gotických domů.
MĚSTSKÝ DŮM ZV. V PEKLE, Rubešova 59, kat. č. 1000129346. Řadový patrový dům z poloviny 19. století se středověkým jádrem.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U JELENA (48), Zámecká 88, kat. č. 1000137967. Klasicistní nárožní dům gotického původu přestavěný po roce 1888.
ZEMĚDĚLSKÝ DVŮR ČERVENÝ DVŮR (Č), Václavská 4, kat. č. 1000137976. Barokní hospodářský dvůr z 18. století umístěný na okraji historického jádra města.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U ČERNÉHO KŘÍŽE (37), Karlovo náměstí 71, kat. č. 1000146702. Řadový dům barokního původu přestavěný v17.,18., a 19.století.
MĚŠŤANSKÝ DVOJDŮM (71), Karoliny Světlé 141, kat. č. 1000149255. Řadový barokní dvojdům vzniklý spojením dvou objektů (čp. 141 a 163), z nichž pravý má středověké jádro. Na obou dílech je patrná klasicistní přestavba.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (54), Pražská 4, kat. č. 1000154389. Řadový barokní dům středověkého původu, přestavěný po požáru města v roce 1734. Historizující fasáda pochází z poloviny 19.století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (91), Na Hradbách 123,kat. č. 1000157409. Řadový barokní dům, jehož jádro tvoří dvojice samostatných středověkých domů.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (51), Karlovo náměstí 91, kat. č. 1000143108. Nárožní barokní dvojdům s gotickým jádrem a průčelím přestavěným po roce 1734 Josefem Jedličkou.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (42), Karlovo náměstí 76,kat. č. 1000152118. Řadový barokní dům gotického původu umístěný vedle radnice.
MĚŠŤANSKÝ DŮM  , Rubešova 55, kat. č. 1000153458. Řadový dům středověkého původu, přestavěný v 19. a 20.století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO HROZNU (56), Pražská 3, kat. č. 1000131854. Řadový barokní dům gotického původu přestavěný po roce 1734 stavitelem Josefem Jedličkou.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (34), Karlovo náměstí 46, kat. č. 1000135204. Řadový barokní dům postavený v roce 1751 Josefem Jedličkou, který byl tehdy majitelem a v domě po nějakou dobu bydlel.
VILA, Heverova 219, kat. č. 1000017190. Secesní vila arch. Jana Sklenáře z let 1904-05.
ZÁPADNÍ BRÁNA (ZB), Sokolská ulice, kat. č. 1000144397_0004. Hranolová stavba vrcholně gotického původu stojící na západním kraji zámeckého areálu.
ZÍDKA PŘED KOSTELEM, Kutnohorská ulice, kat. č. 1000145176_0007. Snížená část ohradní zdi před průčelím kostela Nejsvětější trojice. Ve střední části před vstupem je dvojice pilířků.
MOST T. G. MASARYKA ( SM ), kat. č. 1000001569. Puristický silniční most s válcovým jezem a vodní elektrárnou vybudovaný v letech 1913-1927.
MARIÁNSKÝ SLOUP (26), Karlovo náměstí, kat. č. 1000158806. Barokní mariánský sloup z roku 1682 od F. B. Sperlinka se sochami čtyř světců z roku 1764 (nyní jsou nahrazeny kopiemi).
KAŠNA (27), Karlovo náměstí, kat. č. 1000142069. Barokní kašna s nádrží z 18. století doplněná o sloup s mísou z přelomu 18. a 19.stol.
VĚŽOVÝ VODOJEM (V), Mírová, kat. č. 1091851887. Funkcionalistická stavba z roku 1928 od arch. Františka Jandy a Ing. J. V. Hráského. Od roku 2015 slouží jako vyhlídková věž.
MĚŠŤANSKÝ DŮM ZV. VEIGERTOVSKÝ (59), Karlovo náměstí 8, kat. č. 1000128453. Řadový dům gotického původu přestavěný renesančně, barokně, klasicistně a v polovině 19.století. V letech 2015-2016 byl rekonstruován pro účely regionálního muzea.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (23), Brandlova 17, kat. č. 1000126770. Řadový v jádru gotický dům z roku 1480, rozdělený později na dva objekty a barokně přestavěný.
MĚŠŤANSKÝ DŮM , Rubešova 56, kat. č. 1000139694. Řadový klasicistní dům středověkého původu.
CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE (18), Brandlova, kat. č. 1000130492_0001. Gotický farní kostel na němž se významně podílel Petr Parléř.
ZVONICE (ZV), Brandlova 100, kat. č. 1000130492_0002. Gotická hranolová zvonice umístěná samostatně SZ od kostela.
KOSTNICE (K), areál chrámu sv. Bartoloměje, kat. č. 1000130492_0003. Barokní centrální stavba umístěná JV od kostela na terénní hraně, tvořené hlavní hradbou městského opevnění.
OHRADNÍ ZEĎ S BRANOU (PA), kat. č. 1000130492_0005. Úsek zdi s branou leží mezi kostelem sv. Bartoloměje a školou. Na J a V ohraničuje areál hradební zeď, chráněná jako součást městského opevnění.
MĚSTSKÝ DŮM (19), Parléřova 35 , kat. č. 1000143702. Někdejší renesanční škola z roku 1612 dostavěná v 18. století. Objekt zřejmě již středověkého původu dnes slouží jako muzeum.
MĚSTSKÝ DŮM (81), Na Hradbách 152, kat. č. 1000157277. Řadový dům gotického původu upravovaný průběžně až do 19. století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (38), Karlovo náměstí 72,kat. č. 1000133086. Klasicistně – neorenesanční řadový dům se sklepy ze 13. století. MĚŠŤANSKÝ DŮM U tří korun (13), Kutnohorská ulice 42, kat. č. 1000152505. Nárožní dům gotického původu upravený v 18. a 19.století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (30), Karlovo náměstí 21, kat. č.1000141378. Řadový barokní dům se středověkým jádrem a historizující fasádou z 19.století.
VILA (S1), Komenského 249, kat. č.1000162111. Secesní patrová vila z roku 1910 vybudovaná stavitelem Petříkem.
MĚŠŤANSKÝ DŮM zv. RABÍNŮV (92), Na Hradbách 124, kat. č. 1000151196. Řadový dům středověkého původu přestavěný v baroku.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U RŮŽE (30), Husova 48, kat. č. 1000143672. Barokní nárožní dům gotického původu přestavěný v roce 1881.
STARÁ POŠTA, Rorejcova 656, kat. č. 1000162206. Klasicistní nárožní budova z první poloviny 19. století umístěná proti nádraží.
STRÁŽNÍ VĚŽ PRÁCHOVNA (P), Zálabí,kat. č. 1000124284. Pozdně gotická věž, tvořící předsunuté opevnění kolínského hradu, sloužila později jako skladiště prachu a nyní je zde rozhledna.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉ ŠTIKY (58), Zlatá 7, kat. č. 1000134556 Nárožní barokní dům se středověkým jádrem přestavěný Josefem Jedličkou po roce 1734. Dalšími úpravami prošel dům v první polovině 19.století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (97), Na Hradbách 127, kat. č. 1000134803. Řadový barokní dům ze 17. - 18. století.
MĚSTSKÝ DŮM (98), Na Hradbách 128, kat. č. 1000141647. Řadový barokní dům z 18. století.
MĚSTSKÝ DŮM , Karlova 28, kat. č. 1000136929. Řadový barokní dům s jádrem ze 13. století stojící nedaleko kostela v.Bartoloměje.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (41), Karlovo náměstí 75, kat. č. 1000124763. Řadový barokní dům z 18. století s dochovaným středověkým sklepem.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (90), Na Hradbách 122, kat. č. 1000142670. Řadový dům se středověkým jádrem, přestavěným do dnešní podoby v 19. století.
MĚSTSKÝ DŮM , Rubešova 57, kat. č. 1000150962. Řadový dům středověkého původu přestavěný barokně a počátkem 19. století klasicistně.
MĚSTSKÝ DŮM , Rubešova 58 , kat. č. 1000147762. Řadový dům středověkého původu přestavěný v 18., 19. a počátkem 20. století.
MĚSTSKÝ DŮM , Legerova 24 , kat. č. 1000146255. Klasicistní řadový dům z přelomu 18. a 19. století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (67), Kouřimská 136, kat. č. 1000145194. Nárožní barokní dům (původně dvojdům) z 18. století s fasádou z roku 1910.
MĚSTSKÝ DŮM (82), Na Hradbách 154 , kat. č. 1000144398. Řadový barokní dům postavený po roce 1734 zřejmě s využitím staršího zdiva.
MĚSTSKÝ DVOJDŮM (75), Karoliny Světlé 147, kat. č. 1000159087. Řadový dvojdům gotického původu vzniklý pozvolným vývojem jako srostlice typická pro zástavbu židovského ghetta.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (74), Karoliny Světlé 146,kat. č. 1000158084. Nárožní klasicistní dům gotického původu přestavěný po roce 1796 a po požáru v polovině 90. let 20. století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (46), Kovářská 84, kat. č. 1000153829. Nárožní klasicistní dům se středověkým jádrem upraveným v 19. století.
MĚŠŤANSKÝ DŮM (35), Karlovo náměstí 47, kat. č. 1000153740. Řadový neorenesanční dům z roku 1904.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA(12), Kutnohorská 54, kat. č. 1000140937. Nárožní patrový dům se středověkým jádrem upraveným barokně a v 19. a 20. století.
GYMNÁZIUM (G), Žižkova 162, kat. č. 1000021986. Modernistická stavba gymnázia (původně Obchodní akademie) od arch. Jana Mayera a Viléma Kvasničky z let 1923-36.
OBŘÁDNÍ SÍŇ, Ke hřbitovu 1540, kat. č. 1000024269. Obřadní síň jako dominanta vstupní části hřbitova. Stavba se sloupovým ochozem a vysokou sedlovou střechou. Ve štítu průčelí socha truchlící postavy. Z konce 50. let 20.stol. Od architekta Karla Polívky. Ojedinělá stavba tohoto typu ve stylu sorely.
ŽELEZNIČNÍ STANICE (N), Rorejcova 569, kat. č. 1999997071. Funkcionalistická nádražní budova z let 1937-1940 od architektů Vladimíra Weisse a Karla Caivase vybudovaná na místě zbořeného areálu z poloviny 19. století.
AREÁL KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE, brandlova, kat. č. 1000130492. Hlavní městský chrám je v jádru raně gotická stavba z druhé poloviny 13. století, upravená ve 14. století Petrem Parléřem a koncem 19. století Josefem Mockerem. Součástí areálu je kostel, samostatně stojící zvonice, kostnice a stará škola.
ZÁMEK (Z), Sokolská 545, kat. č. 1000144397. Rozsáhlý areál vybudovaný v místě husity zničeného dominikánského kláštera, který nahradil v 15. století hrad, upravený  později na zámek. V 17. století zde vzniklo purkrabství a také pivovar, který se do 19. století rozrostl do celého areálu.
MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO LVA(50), Karlovo náměstí 90 , kat. č. 1000134763. Barokní řadový dvojdům gotického původu přestavěný po roce 1734 Josefem Jedličkou.
MĚŠŤANSKÝ DŮM zv. CHVOROVSKÝ(29), Kouřimská 20, kat. č. 1000145444. Nárožní dům gotického původu přestavěný v roce 1734 a v polovině 19. století. Fasáda pochází z  poslední přestavby v roce 1889. (Dům má čp. 20 a 155)
MĚŠŤANSKÝ DVOJDŮM(70),Karoliny  Světlé 140, kat. č. 1000127751. Řadový dvojdům gotického původu vzniklý jako srostlice s pozvolným vývojem během 17., 18. a 19. století.  Součástí je čp. 140 a 162.
MĚŠŤANSKÝ DVOJDŮM (15), Kutnohorská 106, kat. č. 1000129484. Řadový barokní dvojdům s gotickým jádrem.
KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ (CH), Husovo náměstí, kat. č. 1000024267. Funkcionalistický kostel se sborem Církve československé husitské od arch. Vladimíra Wallenfelse z let 1931-32.
POMNÍK MISTRA JANA HUSA (JH), Husovo nám., kat. č. 1000472043. Sochařské dílo z roku 1914 od Františka Bílka.
MĚSTSKÝ DŮM (68), Karoliny Světlé 156, kat. č. 1000147159. Řadový dům gotického původu přestavěný v 19. století.
BUDILOVA VILA, Bezručova 408, kat. č. 1000158579. Funkcionalistická vila z let 1928-1929 od arch J. Fragnera.
STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV (SŽH), Kmochova ulice, kat. č. 1000131339. Rozsáhlý hřbitovní areál s náhrobky z 15. - 19. století.
MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ (PA), k. č. 1000143415. Středověký fortifikační systém tvořený hlavní hradbou, parkánovou zdí, příkopem a valem. Dochovány úseky obou hradeb s několika baštami a bývalá Západní brána (v areálu zámku). K opevnění patřila také věž zv. Práchovna.
KOSTEL SV. VITA (SV), Jiráskovo nám., kat. č. 1000158519. Hřbitovní kostel středověkého původu barokně upravený v 17. a 18. století stojí u Jiráskova náměstí. Zrušený hřbitov za kostelem, s řadou cenných náhrobků, novodobě přetnul přivaděč k silničnímu mostu přes Labe.