KARLOVO náměstí - ZÁPADNÍ STRANA
Tvoří ji 4 domy, zprava doleva:

   Dům čp.88 - U JELENA - zde byla také první kolínská manufaktura.
Stojí na rohu náměstí a Zámecké ulice.
   Dům čp.89 - U BÍLÉ LABUTĚ - Od r.1762 je v přízemí dodnes lékárna .
   Dům čp.90 - U ZLATÉHO LVA - Rozměrově má největší domovní znamení v Kolíně.
   Dům čp.91 - U ČERNÉHO ORLA
Podloubí domu můžeme datovat již do třetí čtvrtiny 14.století." ( *20 )
   Na konci domu čp.91 zahneme doprava a prohlédneme si část Pražské ulice a část Zlaté uličky.
  • nz01
  • V 18. století přestavěn barokně
  • Původně gotický dům s podloubím
  • a samozřejmě právovárečný hostinský dům
  • Původně hostinský dům s pivovarem
  • Největší domovní znamení v Kolíně
  • V 16.století byl přestavěn renesančně
  • Rokokově po požáru r. 1734.