KUTNOHORSKÁ ULICE - PŘEDMĚSTÍ
jeden čas nesla název HAVLÍČKOVA třída

    Tudy vedla cesta z Prahy na Moravu. Kutnohorské předměstí kolem vzniklo již při zakládání města. Původně zde byly dvory, chalupy, domky a grunty. Pak byl postaven kapucínský klášter s velkou zahradou a pak další domky,domy, 4 školy, palác - mám na mysli palác bývalé Rakousko - Uherské banky), divadlo...
    Vlevo, hned na začátku Kutnohorské ulice - předměstí, mezi domem Pod brankou a Latzlovým domem čp.21( kde je teď protialkoholní záchytná stanice), je nenápadný vstup do Ztracené uličky. Na kopečku je Galerie pod širým nebem TPCArt, kde jsou vystavené 4 sochy, vytvořené z dílů vozů, vyráběných v automobilce TPCA
    Na této části ulice se dále nachází Kmochův dům čp.50, Městské divadlo, bankovní palác, budova bývalého reál. gymnázia, dnes Obchodní akademie, bývalý dům filiálky Pražské Úvěrní banky, která ale vznikla v Kolíně!
  • František Kmoch se narodil 1.8.1848 v Zásmukách