S1 - SECESNÍ VÍLA, ul. HEVEROVA ČP. 249

( 50.0240175N, 15.2067164E )
         Národní kulturní památka, katalogové číslo: 1000162111, památková ochrana: KP(OP), číslo ÚSKP: 11506/2-4348.
    Secesní vilu z roku 1910 postavil kolínský stavitel Josef Petřík podle vlastního projektu. První majitelem byl Jan Brich. Od r.1933 majitelem vily, která po válce sloužila jako bytový dům, je kolínská firma ASYS. Ta je také opravila a pravem byla vyhlášena Stavbou roku 2011.


    "Vila zaujímá exponovanou polohu; je situována na nároží Heverovy a Komenského ulice. Jedná se o patrový objekt na přibližně obdélném půdoryse s výraznou dvoupatrovou nárožní věží, orientovanou k severozápadu. Na jihu a východě se k základnímu obdélníku váží další obdélné přístavky, nesoucí schodiště. Severní a západní stěna jsou pročleněny rizality, ukončenými štíty. Stavba je završena valbovou střechou, krytou taškami, na níž se nacházejí cihlové komíny. Secesní fasáda je tvořena kombinací hladkých a hrubých ploch (kontrastně strukturovaná omítka), a dekorována motivy věnců a dalšími prvky. Objekt obíhá zvýšený sokl, tvořený hrubými kameny, v němž jsou umístěna novodobá dřevěná okna. Nad nimi probíhá jednoduchá římsa. Severní fasáda má tři okenní osy, přičemž okna centrální osy (v ploše rizalitu) jsou v přízemí ztrojená, v patře zdvojená. Výrazný rizalit je završený profilovaným štítem s kruhovým okénkem uprostřed. Vstup do domu je ze severu, schodištěm se secesní balustrádou a portálem s původní výplní strukturou omítky. Západní fasádu (o dvou okenních osách) rovněž člení nárožní rizalit, podobného utváření jako na severu. K jižní fasádě se váže přístavek na obdélníkovém půdoryse. Zde se nachází druhý vstupní portál, ke kterému opět vedou schůdky. Směrem k východu fasádu dále člení rizalit se štítem s dekorativním dřevěným okřídlím. Východní fasáda předstupuje v jižní části v úrovni dvou okenních os. Věž má dvě patra, s okny orientovanými k severozápadu a je završená jehlancovou střechou. Oplocení objektu pochází z doby výstavby: jde o cihlovou zídku s plotem. Vstupní branky jsou umístěny mezi secesními sloupky. Předmětem ochrany je vila a pozemek parc. č. st. 1649." ( * u )