ZÁPADNÍ ŠKOLA
KMOCHOVA ULICE

( 50.0274061N, 15.1953275E )
    Ve stylu české renesance. Potřebné pozemky nabídla židovská obec a několik soukromníků. Škola byla ve své době velmi moderní. "ve 20.letech 20.století zde kolínský Klub československých turistů pečoval o turistickou noclehárnu; za I. republiky to byla Obecná škola západního obvodu; v roce 1936 při návštěvě Kolína si prezident Edvard Beneš, jako velitel československé branné moci, prohlédl budovu Západní školy, kde v té době sídlilo sborové velitelství armády; v obou světových válkách zde byl lazaret; v roce 1942 byly při rekvizici zabrány hodinové cimbály; ve 40.letech byla školní budova označována jako Národní smíšená škola Dr. E.Beneše, při které byla základní odborná škola"...( *15).
  • Nádherná
  •  „“


    Na druhém stupni v každém ročníku je jedna třída specializovaná na matematiku a jedna třída na přírodovědné předměty.
            Na štítě je věžička s ochozem a s hodiny. "Původní hodinový stroj vyhotovil hodinář Karel Adamec z Čáslavi (pravděpodobně ještě Karel Adamec st. za spolupráce svého syna stejného jména). Současný stroj je z roku 1961 a vyrobil ho národní podnik Elektročas Praha."(*25)
    Vedle školy vpravo je zajímavý DŮM čp.175 , kde bývaly byty ředitele školy a školníka.

    Tělocvična s bývalou kaplí se nachazí ve dvoře. Kaple byla oddělená železnou oponou a v roce 1972 z ní byl vybudován kabinet tělesné výchovy.